Kinh Tăng Chi số 094

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Kinh Tăng Chi số 094


Xin hỗ trợ viết bản tóm lược bài giảng này và gửi về
thuvien@giaolykalama.com
Xin tri ân quý đạo hữu.


Xin quý phật tử đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  2. Đặc biệt xin tránh in ấn phổ biến bất cứ tài liệu nào khi chưa được Sư Giác Nguyên chính thức chấp thuận.
  3. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  4. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  5. Trong trường hợp phát hiện những sai lạc trong bài chép xin dùng trang nhắn tin cảnh báo.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com