Hỏi Đáp Phật Pháp 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách    Xin ghi chép tiếp theo vào ô dưới đây

Xin nhớ ghi đã chép tới khoảng (phút:giây) thứ mấy để lần sau biết tìm chỗ viết tiếp.

Mật mã

Nếu chưa có password xin đăng ký hỗ trợ ghi chú bài giảng

Mục Lục các Bài Giảng

 1. Vài nét tiêu biểu về chúng sanh và vũ trụ [ghi chép hoàn tất]
 2. Bốn Loại Nghiệp - Vũ Trụ Con Người - Giáo Lý A Tỳ Đàm [ghi chép hoàn tất]
 3. Khái Niệm Về Vô Thường Vô Ngã Hành Giả Tứ Niệm Xứ [ghi chép hoàn tất]
 4. Duyên Khởi - 12 Nhân duyên - 6 Cơ tánh chúng sanh [ghi chép hoàn tất]
 5. Vòng Luân Hồi [ghi chép hoàn tất]
 6. Lịch Sử Kinh Điển [ghi chép hoàn tất]
 7. Bốn Đế, Duyên Khởi, Tứ Niệm Xứ [ghi chép hoàn tất]
 8. Tứ Vô Lượng Tâm - Pháp Môn Tuệ Quán (122772)
 9. Căn Bản Giáo Lý A Tỳ Đàm (56322)
 10. Vài Nét Về Pháp Hành Thiền Quán [ghi chép hoàn tất]
 11. Tứ Niệm Xứ , giải đáp thắc mắc (1551)
 12. Vô minh - Hành trình giải thoát [ghi chép hoàn tất]
 13. Hỏi Đáp Phật Pháp (8489)

Xin quý phật tử đọc giả đặc biệt lưu ý:
 1. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
 2. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
 3. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com