Sách Đã Phát Hành
Thoughts Q & A Kalama Tawya Center Books


Tiếng Việt

Sách Đã Phát Hành


Thông Báo

Lớp Kinh Tạng do sư Toại Khanh thực hiện đã trải qua đúng 5 năm với phần ghi âm không phải ít và từng phần trong đó đã được ghi xuống thành chữ với những chỉnh sửa cần thiết để in thành sách. Chúng tôi hầu như giữ lại nguyên vẹn nội dung, chỉ có chút thay đổi khi thấy thật sự cần thiết.

Công việc này do chính sư Toại Khanh và các cộng sự thực hiện. Nghe giảng bằng tai hay đọc lại bài giảng bằng mắt có phần hiệu quả không giống nhau, đặc biệt với những người muốn thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu kinh điển. Thế là bên cạnh phần ghi âm các bài giảng có thể nghe được trên Youtube, người cầu học có thể đọc lại các bài giảng trên sách in.

Sau những chướng duyên tưởng chừng mọi sự phải bế tắc, cuối cùng thì hôm nay tập chú giải Tương Ưng Bộ (cuốn 1 trong bộ 4 cuốn) cũng đã được ấn hành.

Theo dự kiến, chúng ta còn có thêm 3 tập nữa mới đủ trọn bộ Kinh Tương Ưng Huyền Giải, tức phần chú giải toàn bộ kinh Tương Ưng, một trong 5 bộ Kinh Tạng mà đến nay sư Toại Khanh chỉ mới giảng gần xong 3 bộ trong đó (Trường bộ, Tương Ưng Bộ và một nửa Tăng Chi Bộ). Chúng ta phải nhận rằng 5 năm qua của lớp Kinh Tạng dĩ nhiên không phải quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Chúng ta đã từng bước lặng lẽ vượt qua những trở lực và sự tiếp sức nhiệt thành của nhiều người đã giúp mọi sự thành tựu.

Tất cả đều là những tấm lòng vàng, những bàn tay đẹp, dù hôm nay có người đã vì sao đó mà bỏ cuộc, họ vẫn kịp để lại sau lưng chút gì để nhớ...

Ai đã từng nghe phần ghi âm, nay đọc lại bằng mắt, quí vị sẽ hiểu vì sao phải có thêm phần sách in.

Độc giả có nhu cầu mua sách Tương Ưng Huyền Giải tập 1 xin liên lạc về địa chỉ sau (Saigon):

  • Anh Trần Thanh Liêm - ĐT: 0989508499
    Địa chỉ: 52/8 Nguyễn Văn Đậu, P6 Bình Thạnh HCM
Toàn bộ tiền bán sách sẽ được chuyển vào công trình Kalama để trồng cây xây rào cho ngôi thiền đường này sớm đi vào hoạt động. Xin cảm ơn tất cả.

Ban Xây Dựng Thiền Viện Kalama


Sách hiện đã phát hành tại Saigon, quý vị có nhu cầu tìm đọc xin liên hệ:
  • Anh Trần Thanh Liêm, ĐT: 0989508499
    Địa chỉ: 52/8 Nguyễn Văn Đậu, P6 Bình Thạnh HCM
  • Email: contact@toaikhanh.com
Toàn bộ tịnh tài có được từ việc phát hành sách sẽ được đưa vào Quỹ xây dựng và bảo quản thiền viện VN Kalama Tawya Center tại Pyinn Oo Lwin, Miến Điện. Xin tùy hỷ công đức cùng tất cả quý vị hữu tâm.
Thoughts Q & A Kalama Tawya Center Books

© www.toaikhanh.com