Toại Khanh Giác Nguyên Theravada Buddhism Phật Giáo Nguyên Thủy


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.com


youtube
zoom
thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt


Đã Phát Hành

Từ Điển Pali
Từ Nguyên
và Giải Tự


Để có sách xin liên lạc:

Việt Nam:
☎ Cô Trần Thị Ngọc-Tuyết: 0934183043
Có ship COD qua bưu điện.
☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378
464/22 Hòa Hảo, P. 5, Q. 10, TP. HCM

Mỹ:
☎ Chị Nuôi Bùi: 816-521-8080
(Xin vui lòng để lại tin nhắn khi điện thoại bận)
Địa chỉ : 6318 Mccartney Ln, Garland Tx 75043
✉ Cô Jenni Tran: jennitran433@yahoo.com


→ Giới thiệu sách

Thoughts

Amita Means ImmeasurableThe Anaka DrumAnanda's Bodhi Tree
Beware Of The Path You TakeThe BicycleCareful Stomach Careless Mind
ConceitCut Off, Eliminate, Finish?Cāgānussati Meditation
Cīvara (monk’s Robe)The Deceivers (Kuhasutta)Detachment
Dukkha, And Contemplating DukkhaEarthen Floors And Tiled FloorsEight Precepts
EquanimityExtra BitsFear Of Death
To Gain Or To LoseGate Gate Pāragate PārasaṃgateGenerosity
Get Rid Of ExcessGhaṭīkāra - The PotterGoing In Or Going Out
Good And BadGullibilityHappiness
To Have And To OwnHellInformal Talk On Information Tech
Introduction To Satipatthana SuttaKarmic ConnectionsKnowing We Have Enough
Life Speed And MindfulnessLife And DeathLiving And Existing
Matters Big And SmallMeaning Of LifeThe Middleness
More Precious Than GoldNeeding, Enough, Excess & ShortageNembutsu Chanting And Death-bed Praying
Not What It SeemsOld Or AntiquePraise & Criticism
Precepts ‐ Basic & AdvancedQuality Of A PersonRight Views (Sammādiṭṭhi)
SankharotiSariputtaThe Scent Of A Ripe Jackfruit
Self-containment & Wireless PathServe My Teacher With LoveSharp End Of A Grain Of Rice
Twelve Links Of Dependent OriginationWhat's All The Money For?Who Is On That Canoe?
Wrong Views (Micchādiṭṭhi)
Kinh Tương Ưng
Huyền Giải Tập 1


Để có sách xin liên lạc:

Việt Nam:
☎ Cô Trần Thị Ngọc-Tuyết: 0934183043
Có ship COD qua bưu điện.
☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378
464/22 Hòa Hảo, P. 5, Q. 10, TP. HCM

Mỹ:
☎ Chị Nuôi Bùi: 816-521-8080
(Xin vui lòng để lại tin nhắn khi điện thoại bận)
Địa chỉ : 6318 Mccartney Ln, Garland Tx 75043
✉ Cô Jenni Tran: jennitran433@yahoo.com


Tủ Sách Toại Khanh

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com