Hỏi & Đáp 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

English
HỎI

Con đảnh lễ Sư

Thành kính tri ân sư từ khi biết đến Phật giáo nguyên thủy và những bài giảng của sư con mới được biết về giáo lý của Đức Phật, Tứ diệu Đế và Bát Chánh Đạo mà trước đó đi chùa bao nhiêu năm trời chỉ biết trì chú đại bi và niệm Phật vãng sanh, ngoài ra không biết gì hết.

Con có một thắc mắc và hoang mang kính xin sư từ bi giải đáp. Trong Bát Chánh Đạo có Chánh Mạng là nuôi mạng chân chánh. Con hiện tại ở Mỹ, nghề của chồng con là đi bắt sò bắt cá, còn bản thân con thì chỉ quanh quẫn ở nhà lo con cái. Vậy nghề của chồng con, con và các cháu có bị cộng nghiệp chung với chồng con không ạ? Và con có phải bị chịu lãnh nghiệp nhân quả như trong phần chánh mạng nuôi mạng chân chánh không ạ? Kính xin sư từ bi chỉ dạy.

Kính sư

ĐÁP

Một người không hiểu dạo, lại đang kiếm sống bằng việc sát sánh thì rất khó chấp nhận câu trả lời này, nhưng đã trả lời theo Phật pháp thì phải nói thật.

- Về vấn đề nghề nghiệp của chồng cô, dầu cô không làm nhưng thụ động và gián tiếp hỗ trợ thì cũng là một cách cộng nghiệp.

- Vấn đề thứ hai, cô không trực tiếp hỏi thẳng, cũng xin nói ra đây. Cách cầu vãng sinh tốt nhất là sống thiện trong từng ngày và ngay bây giờ. Việc thiện nào làm được thì làm ngay, điều ác nào tránh được thì tránh ngay. Không đợi đến hành động hay lời nói ra miệng mới gọi là thiện ác, mà ngay đến những suy nghĩ tốt xấu thoáng qua trong đầu cũng đã là thiện hay ác rồi.


English


zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com