Hỏi & Đáp


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

English
HỎI

Dạ bạch Sư, Con chào Sư ạ!

Con rất muốn qua Myanmar để học Pháp và tu thiền, kính mong Sư hướng dẫn giúp con ah!

ĐÁP

Cho đến nay, TK vẫn còn là khách lạ ở Myanmar, vẫn phải nhờ cậy các vị tăng ni đang theo học ở Thái Lan và Myanmar giúp đỡ mỗi khi đi sang hai quốc gia này. Quý vị có nhu cầu tu học ở Miến Điện cũng xin liên lạc các vị tăng ni đang du học ở đó ạ. Xin chúc may mắn.


English


zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com