Hỏi & Đáp 


English
HỎI

Sư ơi! Con cũng tu chánh niệm, tu sao cho đúng?

ĐÁP

Tôi nói thiệt biết trả lời sao cho vừa lòng. Tôi chỉ trả lời theo kiểu suy nghĩ của tôi.

- Thứ nhất là so với bài kinh Tứ Niệm Xứ mình có làm trật lời dạy của Phật hay không, Phật dạy rằng làm gì biết nấy.

- Thứ hai tu đúng là mình có khả năng nhìn mình như là nhìn người khác với tất cả sự nghiêm khắc và khách quan.

Trong kinh Tứ Niệm Xứ chỉ nói có một chuyện là sống chánh niệm, chánh niệm lâu ngày cộng với ba-la-mật, hễ có ba-la-mật là chánh niệm sẽ làm nền cho trí tuệ, trí tuệ lúc đó sẽ cho mình thấy cái này là Danh, cái này là Sắc, là vô thường, vô ngã, cái này là nhân, cái này là quả. Đây là đi, là ý muốn đi, đây là ngồi là ý muốn ngồi, đó là chuyện về sau. Nhưng đầu tiên phải giữ chánh niệm trước, rồi lâu ngày khi có ba-la-mật hỗ trợ, với nền tảng chánh niệm ấy, trí tuệ sẽ làm việc, chứ buổi đầu vô bày đặt quán chiếu đó là tào lao, biết cái gì mà quán.


English
Sắp Phát Hành

Nhật Tụng Kalama

Địa chỉ liên lạc để có sách:

☎ Cô Trần Thị Ngọc Tuyết: 0934183043

(Có ship COD qua bưu điện).

☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378

🛋 Thỉnh sách trực tiếp tại địa chỉ:
464/22 Hoà Hảo, phường 05, quận 10 TPHCM.

✉ Độc giả ở Mỹ thỉnh sách xin liên lạc:
Email : jennitran433@yahoo.com

→ Giới thiệu sách

© www.toaikhanh.com