Hỏi & Đáp


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.com


youtube
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

English
HỎI

Con mới đọc bài sư giảng về: Với một người hiểu rốt ráo Bốn Đế thì họ không còn tha thiết trong việc tạo nghiệp lành, đừng nói gì nghiệp xấu ... con có đôi chỗ chưa được hiểu ạ, con xin sư giảng cho con và mọi người rõ hơn ạ. Không tha thiết trong tạo nghiệp lành thì như con đang làm các việc thiện như xây nhà, xây trường học, cầu,.. cho hộ nghèo miền núi thì bây giờ con sẽ phải chỉ tu học phải không ạ? Con xin sư chỉ dạy cho chúng con ạ.

ĐÁP

Nói là không tha thiết việc lành ở đây phải hiểu theo hai trường hợp:

- Trước đây mình làm lành lánh dữ vì muốn được quả báo nhân thiên, sung sướng vui vẻ ở cõi nầy cõi nọ. Nay hiểu được rằng mọi công đức đều nên dồn hết cho lý tưởng giải thoát. Chẳng hạn bố thí không phải để cầu được giàu có, mà để bớt đi tánh tham lam bủn xỉn. Việc hành thiện lúc này giống như việc người bệnh uống thuốc, không còn cái háo hức nông cạn kiểu trước đây nữa.

- Trường hợp thứ hai, người đã đắc thánh thì cái hiểu trên đây còn rốt ráo hơn nữa. Thánh nhân thấy rằng Thiện ác đều là nhân sinh tử và buồn vui đều là vô ngã, vô thường, nên dù trên hình thức sống thì rất thánh thiện nhưng về nội tâm thì như người vừa ra tù hay kẻ mới xuất viện, không muốn quay lại nơi mình vừa ra đi. Xin chúc an lành .


English


zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com