Bố Thí

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Bố Thí

Có ba sự bố thí:

  1. Tài Thí: Đem chia sẻ vật chất của mình cho người khác.

  2. Pháp Thí: Chia sẻ cái hiểu của mình về Chánh pháp cho người khác.

  3. Vô Úy Thí: Đem lại an lòng cho người khác.

Điều thứ ba này ít Phật tử để ý. Tôi e rằng không nhiều người biết làm sao sống cho người khác yên tâm, an lòng. Khi mình làm bất cứ điều gì bất thiện thì phải hiểu rằng việc làm này làm cho thế giới này trở nên bất an bất ổn.


Kiêu Mạn | | Xá Lợi Pháp

Kẻ Thù | | Giải Pháp cho Đau Khổ

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com