Kiêu Mạn

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Kiêu Mạn

Khả năng thiên nhãn của ngài Anurudhha thấy được nhiều ngàn Đại thiên thế giới, nên ngài tự hào kể với tôn giả Xá Lợi Phất: "Thưa tôn giả, tôi có thể nhìn thấy một ngàn vũ trụ dễ dàng như người ta thấy nhìn trái sung đặt trong lòng bàn tay, tuy nhiên tôi vẫn chưa chấm dứt hết Lậu hoặc."

Ngài Xá Lợi Phất nói: "Một nửa câu nói của hiền giả được phát biểu bằng lòng kiêu mạn, một nửa câu còn lại chính là Trạo Hối."

Trong cái nhìn của một bậc thánh thì mọi sự phải chi li như vậy đó. Chỉ một câu nói của người sư đệ khoe với sư huynh thôi mà người sư huynh giúp đỡ sư đệ nhận diện vấn đề.

Ngài Anurudhha cảm ơn ngài Xá Lợi Phất, lui ra chuyên tâm thiền định, không lâu sau đó chứng quả A-la-hán và dĩ nhiên không còn chuyện kiêu mạn hay Trạo hối nữa.

Còn mình thì sao? Mình muốn nhiều quá, cái gì mình cũng thích, và cái gì mình có chút ít cũng đủ làm niềm kiêu mạn cho mình. Nhìn quanh Phật tử chung quanh mình có ai một tháng 8 ngày bát quan không ? Không nhiều lắm, thế là mình kiêu mạn.

Phật tử xung quanh có ai nghe pháp nhiều như mình hay không ? Chắc không, thế là kiêu mạn.

Có ai sách kinh nhiều như mình hay không ? Thế là kiêu mạn.


Bảy món nợ | | Tu Lầm

Giải Pháp cho Đau Khổ | | Cầu Siêu

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com