Cổ hay Cũ

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Cổ hay Cũ

Hôm ở Tây An, khi đứng nhìn mấy ngàn bức tượng đất của đám lính hầu vua Tần, tôi đã nghĩ đến bao chuyện. Nếu lúc đó có ai hỏi tôi tu hành là phải làm gì, tôi sẽ nói rằng tu hành là làm sao trong lòng mình có được những giá trị lớn dần theo thời gian, là làm sao để càng nhiều tuổi đời người ta càng có nhiều thứ để thiên hạ nhờ cậy thậm chí lợi dụng, là từng ngày trở thành đồ cổ chứ không phải đồ cũ. Bởi ngẫm kỹ thì toàn bộ lịch sử văn minh của nhân loại chỉ nhắm đến hai mục đích tạo ra hay giữ lại cái hữu ích và hủy bỏ xoá sổ những gì không thật sự cần thiết.

Từ bi, trí tuệ, kham nhẫn, tha thứ,... là những thứ khiến người ta trở thành vô giá theo tháng rộng ngày dài.

Tất thảy những thứ ích kỷ, thành kiến, đố kỵ, ngu muội, tham lam,... chỉ làm người ta già đi và cũ kỹ như những món đồ đang chờ ngày ra bãi rác.

Từ đó, chút suy tư tôi muốn nhắn gửi là hãy phân biệt gì là đồ cổ và gì là đồ cũ, hãy ghi nhớ cái gì đã làm nên giá trị cho những thứ xưa cũ và sau cùng là hãy trở thành một món cổ ngoạn thay vì chỉ sưu tập cổ ngoạn.

Trích: Chuyện Phiếm Thầy Tu


Yêu Ghét | | Nhân Quả Thiện Ác

Vô Minh | | Nhẹ Dạ

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com