Tâm Đại Thiện

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Tâm Đại Thiện

Có mặt ở đời thì người ta không làm việc này phải làm việc khác, không sống bằng tâm trạng này thì phải bằng tâm trạng khác, khi không hành động hay nói năng, suy nghĩ bằng sự tác động của tham, sân, si thì người ta chỉ còn một cách lựa chọn là tam nghiệp tịnh hảo. Đó là phép tu hành thiện trong Phật pháp. Trong một thiện tâm (nhân) càng có nhiều đức tánh đi kèm thì sức mạnh của thiện tâm đó càng mãnh liệt và phong phú hơn.

Các đức tánh ở đây là sự tự nguyện tự phát (vô trợ), là những hiểu biết phật pháp (hợp trí) và khả năng vui thú trong điều lành (thọ hỷ).

Cộng cả 3 lại, ta sẽ có được loại tâm Đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ.

Có 8 loại tâm Đại thiện (mahākusalacitta)

 1. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ
  (somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikam)
  Hình ảnh minh họa: Một phụ nữ có hiểu biết về nghiệp lý đem hoa cúng chùa bằng tất cả niềm hoan hỷ, không cần ai kêu gọi.

 2. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ
  (somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ sasaṅkhārikam)
  Hình ảnh minh họa: Một cô gái có kiến thức về nghiệp lý được bạn rũ đi nghe một thời pháp thú vị.

 3. Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ (somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikam)
  Hình ảnh minh họa: Một cậu bé nhiệt tình cho tiền một người ăn mày nhưng tự thâm tâm chưa từng biết gì về nghiệp lý.

 4. Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ
  (somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ sasaṅkhārikam)
  Hình ảnh minh họa: Một người đàn ông được giao trách nhiệm đưa tiền đóng góp cho một ngôi trường, ông vui vẻ làm dù không biết gì về nhân quả theo Phật pháp.

 5. Tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ
  (upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikam)
  Hình ảnh minh họa: Một cô gái quét chùa như một công việc thường ngày nhưng cô là người có học Phật pháp để biết ý nghĩa của việc mình làm.

 6. Tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ
  (upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ sasaṅkhārikam)
  Hình ảnh minh họa: Một anh thiện nam được chư tăng nhờ cậy chẻ củi giúp chùa, lòng anh không hào hứng lắm với công việc tẻ nhạt này nhưng anh biết rõ đó là một công đức.

 7. Tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ
  (upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikam)
  Hình ảnh minh họa: Một bà cụ ngồi xem kinh, tự ý không cần ai khuyến khích nhưng không hiểu được lời kinh và xưa giờ cũng chưa từng biết qua nghiệp lý

 8. Tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ
  (upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ sasaṅkhārikam)
  Hình ảnh minh họa: Một cô gái được mẹ nhờ giặt dùm mấy bộ áo quần, cô không hào hứng gì với công việc thường nhật này và bản thân cô cũng chưa từng học đạo ngày nào.

Trích Triết Học A Tỳ Đàm


Bố Thí | | Cà Phê Tuyết

Hành Xả | | Tu Quán

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com