Diệt Đoạn

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Diệt Đoạn

Một người dùng cái búa lớn để đập phá tất cả các thứ chung quanh, hy vọng không còn dính mắc vào bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng sau khi tưởng rằng đã hoàn tất mục đích đoạn diệt mọi thứ thì một vật cuối cùng anh ta lại không thể đập tan được - chính là cái búa trên tay.

(Bài giảng 11/06/2019)


Bồ Tát | | Phòng Thử Đồ

Thư Tiễn Một Người Đi | | Khổ Đau và Chánh Niệm

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com