Lựa Chọn

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Lựa Chọn

Chúng ta khi chưa biết đạo thì ỷ vào nhan sắc, tiền bạc, tài sản, quan hệ xã hội, bằng cấp, học thức. Biết đạo rồi thấy mấy cái đó là phù du thì chuyển qua chấp mấy thứ khác. "Tôi giữ giới nhiều hơn, tôi học đạo nhiều hơn, tôi hành thiền nhiều hơn, ... ". Cái "tôi" kia từ bằng đồng chuyển sang bằng vàng. Dầu bằng vàng hay bằng đồng cái nào nó cũng xiềng mình hết. Ngày xưa mình tự xiềng mình bằng một sợi dây xích rất rẻ tiền, sắc tình tài danh lợi, bây giờ mình biết đạo rồi, biết ngũ uẩn giai không, chỉ có Phật pháp là thứ thiệt thôi. Khi mình nghĩ vậy là mình chết rồi.

Phật pháp chỉ là thuốc chữa bệnh chứ không là cái gì ghê gớm như mình nghĩ. Xét trên quan hệ đẳng lập thì Phật và ma tương đương nhau, không ai cao hơn hết. Anh muốn đi ra thì anh thờ Phật, anh muốn đi vào thì anh thờ ma.

Tại sao mình thờ Phật? Là vì mình đã chán, đã oải cái việc có mặt trên đời này rồi. Chớ nếu mà anh vẫn muốn tiếp tục làm thân trâu ngựa trong cái cõi ta bà này thì anh nên thờ ma, chứ thờ Phật có ngày anh niết bàn.

Cho nên tùy vào mục đích, tùy vào cái destination mình là ai, mình muốn là cái gì thì mình sẽ chọn chuyến tàu nào. Không có cái chuyện mình về Melbourne, về Perth, về Adelaide là thông minh, mà về Sydney là ngu, không phải. Vấn đề là anh về Sydney để làm cái gì. Thì từ khi anh chọn destination là cái gì anh mới chọn chuyến bay, chọn chuyến tàu, chọn chuyến xe, chọn người đồng hành, chọn người dẫn đạo, hiểu không? Vấn đề ở đây, không phải đứa nào khôn, đứa nào ngu mà là sự lựa chọn. Vì đời sống là sự lựa chọn. Tại sao trong một rừng người không lấy thằng A, thằng B mà đi lấy thằng C? Không lấy con E mà lấy con F? Ở đây không có khôn, ngu mà đó chỉ là sự lựa chọn.

Và tùy vào cái vốn liếng, hành trang của mỗi người mà chúng ta chọn đích đến khác nhau và từ đó hành trình cũng khác nhau, chưa hết, kiểu đi cũng khác nhau. Cho nên cái chuyện đầu tiên là mình học về thân. Có nghĩa là mình học rõ về vật chất, bản chất của thế giới chỉ là vậy thôi.

Trích bài giảng tại Sydney tháng 3 năm 2019
Vài nét tiêu biểu về chúng sanh và vũ trụ
Kalama xin tri ân bạn linh_lotus ghi chép


Dục & Xúc | | Cūlapanthaka

Đám đông | | Phật Pháp Tăng

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com