Vô Ra

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Vô Ra

Mọi thứ ở đời là khổ. Nhưng khi nói về cái chức năng của từng cái vấn đề, từng pháp, thì Đức Thế Tôn Ngài mới lấy riêng cái tâm tham Ngài nói: "Mọi thứ ở đời là khổ. Nhưng trong cái đống khổ ấy, riêng cái tâm tham nó vừa là khổ mà nó vừa là nguyên nhân sanh khổ." Đó! Rồi trong nguyên cái đống khổ ấy nó có cả bát chánh đạo trong đó, nó có cả chánh kiến, chánh tư duy. Vì sao? Là vì những cái này nó cũng nằm ở trong các tâm sở. Khổ quá. Cái gì nó còn nằm trong danh, trong sắc thì nó còn bị vô thường, vô ngã. Mà cái gì vô ngã, vô thường thì cái đó cũng là khổ, đương nhiên.

Nhưng mà khi nói đến cái chức năng thì Ngài nói: "Con nghe nè. Tuy nguyên đống này là khổ nhưng mà con muốn thoát khổ con phải moi ra cho bằng được 8 cái này nè rồi con đi theo nó là con thoát khổ." Nhớ nha. Cũng giống như con đường ra rừng chính là con đường vào rừng. Và con đường vào rừng cũng chính là con đường ra rừng.

Con té ở đâu thì con phải đứng lên ở đó. Chứ con không thể nào con té ở Bến Tre mà con về tới Cai Lậy con đứng lên là làm sao? Con té ở đâu thì con phải đứng lên ở đó.

Và chưa hết. Con ăn đồ độc, con uống phải thuốc độc, con ăn cái gì thì con phải mửa ra cái đó. Chứ làm sao con bị trúng độc chè trôi nước mà con ói ra bánh canh. Là làm sao? Không có, chuyện đó không có nha. Có người đầu độc con, họ bỏ thuốc độc vô bánh xèo thì con phải ói cho ra cái bánh xèo đó. Chớ còn con ói ra bánh canh là con phải ói tiếp, ói nữa, con ói chừng nào nó ra được cái đống bánh xèo con mới yên. Hiểu không?

Thì ở đây cũng vậy. Ở đây mình biết mọi thứ là khổ. Mình đam mê trong khổ thì chính niềm đam mê ấy nó cũng là khổ luôn. Nhưng mà sở dĩ nó được gọi là con đường thoát khổ là vì sao? Vì nó có bản chất đối lập với cái dòng sanh tử mà xưa nay mình không có nhận ra điều đó.

Trích bài giảng KTC.6.70 Thần Thông
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Mùi Thơm Của Trái Mít | | 22 Quyền

Tăng | | Samaya jhāna

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com