Tam Học


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.com


youtube
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Tam Học

Ngày nào mà chưa hiểu được 4 đế thì mọi nổ lực của chúng ta đều là nhân sanh tử. Để chấm dứt được cái nhân sanh tử ấy thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là hành trì con đường tam học: giới, định, tuệ.

Giới học giúp cho mình làm thanh tịnh thân nghiệp, khẩu nghiệp. Đồng thời giới luật thanh tịnh giúp cho mình hạn chế dục ái và sân, chỉ hạn chế thôi; hạn chế dục ái và thân qua thân, khẩu.

Còn định làm cho dục ái và sân tạm thời biến mất. Cái kia hạn chế, còn cái này làm cho tạm thời biến mất. Hai cái nó khác nhau.

Giữ giới là hạn chế dục ái và sân. Thí dụ như khi mình giữ giới có nhiều chuyện mình muốn lắm mà mình không có làm nữa. Cái đó tự các vị phải biết chứ hỏng lẽ bắt tôi kể mệt quá, nha. Có những chuyện mình muốn lắm nhưng mà giới cấm nên mình hỏng có làm, cái đó là mình hạn chế dục ái.

Cái thứ hai nữa chính vì mình giữ giới, có nhiều cái mình muốn xóa sổ, xóa dấu nhưng vì giới nên không mình làm. Như vậy thì cái giới nó có tác dụng là đối với cái chuyện hạn chế tội lỗi qua dục ái và sân, nó mới hạn chế thôi.

Qua tới định học thì nó mới tạo ra sự vắng mặt của dục ái và sân. Đó là định học, tới hồi đắc thiền anh phải vắng được hai thứ: đó là dục ái và sân.

Nhưng riêng tuệ học tứ niệm xứ thì đó là con đường chấm dứt tất cả phiền não; không riêng gì dục ái và sân. Chỉ cần tu hành mà trừ được dục ái là đủ rồi. Bởi vì cái đoạn đường còn lại nó giống như nước đã vô máng xối, hết đường đi rồi nó phải chảy xuống lu thôi, nó phải chảy ra sân thôi chứ không đi đâu khác được hết.

Cho nên có những trường hợp chúng ta thấy Đức Phật chỉ nhắc đến có một thứ phiền não thôi, thí dụ như dục ái. Có lúc Ngài nói đến thân kiến, Ngài nói một thứ một thôi, hoặc có nói nữa thì chỉ nói tâm sân thôi. Bởi vì một người không còn tâm sân thì người đó không còn dục ái. Và "không còn" ở đây có 2 bước: một cái tương đối tạm thời và cái kia vĩnh cửu tuyệt đối.

Muốn lìa bỏ được sự tái sanh trong 3 cõi thì chỉ có một con đường duy nhất. Đó là hành trì tam học chớ không có con đường nào khác.

Trích bài giảng KTC.6.105 Hữu
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Biết Thiếu | | Vô Duyên

Mê Tín | | Tiết Độ Ăn Uống

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com