Kiểu Tu

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Kiểu Tu

Có người tu dễ mà đắc rất là khó.
Có người tu rất khó mà đắc rất là dễ.
Có người tu khó mà đắc cũng khó.
Có người tu dễ mà đắc cũng dễ.

Có người vào chùa là cứ hỏi ống xâm để ở đâu. Rồi là cứ tới quì trước tượng Quan âm cứ khấn cả ngày như vậy. Có nghĩa là đến với đạo bằng niềm tin.

Có người đến với đạo, đến với chùa là hỏi thư viện nằm ở đâu, muốn đọc sách, xem kinh, muốn ngồi thiền là ở chỗ nào. Tôi thầy chùa tôi rành, cái loại đó có.

Cái hạng thứ nhất vô chùa toàn là khấn, xin xâm, rồi đi về.

Còn hạng thứ hai là vô chùa thích đọc sách, coi kinh, hỏi đạo mấy thầy.

Hạng thứ ba vô chùa kiếm cái gì dơ, nặng, nhào vô làm. Muốn kiếm mấy bả thì xuống nhà bếp hoặc vô nhà cầu. Trong đời tôi có gặp mấy cái người đó. Lạ lắm. Vô chùa là đừng hòng lên chánh điện mà gặp. Xuống bếp rửa một đống nồi, xong mới chun vô cầu xử cái cầu luôn. Ngộ lắm. Rất khoái phục vụ.

Như vậy có người vào chùa là thích ra sức phục vụ, có người thì thích xài cái này để đọc sách, đọc kinh, trau dồi giáo lý. Có người thì khoái cầu nguyện khấn vái.

Có người vô chùa là thò tay vô túi bố thí. Tu mấy chục năm chỉ tu có một hạnh bố thí. Còn mà bắt lên nghe pháp thì nó nghe đúng ba câu nó ngáy nứt tường. Lạ lắm.

Có người kêu ra ngoài vườn rọc lá dừa, bửa củi là làm nguyên ngày không biết mệt mà kêu vô nghe pháp là nghe không nổi. Lạ lắm.

Điều đó cho thấy rằng tùy vào cái nền tảng, cái lai lịch, cái nội lực của mỗi người mà chúng ta có kiểu tu hành như thế nào. Và tùy thuộc vào kiểu tu đó mai này chúng ta đắc đạo kiểu nào.

Có người gặp Phật, Phật chỉ nói có một câu là đắc.

Có người gặp Phật, Phật phải cho cạo đầu, đắp y rồi Phật phải nhắc nhở hoài trong nhiều năm mới chịu đắc.

Còn có nhiều vị phải sống xa Phật, vô trong rừng sâu núi thẳm, ma thiên nước độc, lam sơn chướng khí, muỗi mòng, nắng gió mưa sương trên đó để khổ tu mấy chục năm mới đắc.

Ngày xưa anh tu kiểu gì bây giờ anh muốn đắc, anh đắc kiểu đó.

Gieo làm sao thì gặt như vậy.

Trích bài giảng tại Sydney Duyên Khởi
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Noãn Thai Thấp Hóa | | Kham Nhẫn

Nghiệp Trổ | | Tu Đà Huờn

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com