Ác Ma & Mục Kiền Liên

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Ác Ma & Mục Kiền Liên

Độc giác Phật là sao? Trên Độc giác là Phật tổ. Phật tổ là như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là không có thầy mà lại có thể làm thầy cho người khác. Còn riêng về Độc giác thì trên không có thầy mà dưới cũng không có trò, có nghĩa là chỉ thua Phật tổ thôi chứ vị này còn trên cả Ngài Xá Lợi Phất nữa. Thì muốn trở thành Độc giác là phải trải qua cái thời gian tu tập các hạnh lành trong suốt 2 A tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp. Như ông Đề Bà Đạt Đa là ổng tu hết cái thời gian chẵn rồi. Chẵn đây nghĩa là 2 A tăng kỳ ổng tu xong rồi, ổng còn nợ lại cái lẻ thôi, nghĩa là còn 100 ngàn đại kiếp. Khiếp chưa? Ổng còn sót lại cái lẻ thôi, vậy đó mà ổng còn làm được cùng một lúc hai cái chuyện mà coi như nhập thiên bội địa. Đó là làm thân Phật chảy máu và chia rẽ tăng. Các vị thấy chưa? Đó! Thấy chưa? Tu cỡ như Ngài Mục Kiền Liên, tu cỡ như Đề Bà Đạt Đa vậy đó mà trong vòng luân hồi vẫn còn có thể làm chuyện đó.

Cho nên tôi ghét nhất là cái người mà không có nghĩ thấu đáo mà cứ cái cách suy nghĩ là coi như có tấc mốt. Cứ lấy cái tấc đó ra đo: cái nào mà quá một tấc, cái nào dưới một tấc là phủ nhận, là không tin. Sai! Vì cái nhận thức mình nó nghèo quá. Mình cứ tưởng là "Tánh tôi hiền lắm, tôi hỏng có dám làm cho ai chảy máu nói gì cái chuyện giết cha, giết mẹ." Sai bét, sai, sai bét!!! Nói vậy ngay bây giờ thôi chứ đổi đời một cái là cùng hung cực ác, bán trời không mời thiên lôi. Thứ dữ đó, chứ hỏng phải hiền đâu. Các vị có tu bằng Đề Bà Đạt Đa không? Các vị có tu bằng Ngài Mục Kiền Liên không? Cứ nghĩ nhiêu đó thôi. Suốt ngày cứ niệm cái câu đó thôi: "Tôi có bằng ông Đề Bà Đạt Đa hay không?", "Tôi có bằng Ngài Mục Kiền Liên hay không?". Mà hai cái vị đó chuyện gì cũng làm hết. Trời ơi, các vị đọc ở trong chú giải tạng luật kể về Ngài Mục Kiền Liên là quí vị chỉ có nước kêu trời, kêu trời thôi. Chuyện về Ngài Mục Kiền Liên đó.

Trong trái đất này có 5 vị Phật. Trước đó là vô số mình không có kể. Còn trong trái đất này thì có 5 vị Phật:

  1. Kakusandha (Phật Cù Lưu Tôn),
  2. Konāgamana (Câu Na Hàm Mâu Ni),
  3. Kassapa (Phật Ca Diếp),
  4. Sakiyamuni (Phật Thích Ca Mâu Ni),
  5. Metteyya (Từ Thị Thế Tôn tức là Đức Phật Di Lạc Như Lai).

Vị Phật đầu tiên của đại kiếp này là Phật Cù Lưu Tôn Kakusandha. Ngài cũng y chang như Phật Thích Ca mình vậy đó. Ngài cũng có hai vị đại đệ tử (Vidhura và Sanjiva) đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ. Bữa đó hai thầy trò đang ôm bát đi hóa duyên ngoài đường thì lúc đó Ngài Mục Kiền Liên là ác ma thiên tử. Lúc đó cái kiếp Ngài làm ma vương. Ngài mới nhập vô một đứa bé khiến cho nó lấy cái cục đá nó liệng vô cái đầu của Ngài đệ tử đệ nhất trí tuệ của Phật Kakusandha. Liệng đá bể đầu, máu chảy xối xả. Đức Phật Kakusandha Ngài đang đi bát đàng trước nghe cái "bịch" như vậy. Trong kinh nói vị Chánh đẳng giác không có quay đầu, mà Ngài xoay nguyên người lại, Ngài nhìn thấy. Ngài biết chuyện gì, Ngài nói "Ma vương đúng là không có biết điều, tấn công một cái vị đại Thánh như vậy đó." Thì Ngài Vidhura, Ngài cũng y chang Ngài Xá Lợi Phất vậy đó, là La hán đệ nhất thinh văn đệ nhất trí tuệ, tuy máu chảy ròng ròng Ngài cứ lấy cái tay lau vậy thôi, lau cho thấy đường đi, chứ máu ra đầy cái mặt vậy rồi. Lau mặt rồi đi nữa, không hề hờn giận gì hết. Thương cái kẻ hại mình như là mẹ thương con. Và còn hơn thế nữa, các vị không có thể tin nổi cái này, lấy tay lau máu rồi đi nữa, mà không có một mảy may trách phiền hờn giận, khiếp như vậy. Khi mà Đức Phật Ngài nói "Ma vương đúng là không có biết điều!" thì ngay lúc đó trọng nghiệp của ác ma lớn quá, không có trời đất nào chứa nổi, ác ma ngay lập tức mệnh chung và sanh thẳng vào địa ngục. Mà ác ma đó chính là Ngài Mục Kiền Liên.

Chưa hết. Còn cái vụ này mới ghê. Trước khi liệng đá bể đầu một vị đại thánh chí thượng thinh văn như vậy, thì Ngài Mục Kiền Liên còn làm cái chuyện phải nói là long trời lở đất là Ngài phá đạo. Tức là Ngài dùng thần thông Ngài hiện ra một vị sa di 7 tuổi, mặt mũi đẹp như tiên giáng thế, bay lơ lửng trên hư không thuyết pháp. Giọng nói vang lừng, lanh lảnh, cực kỳ duyên dáng, hợp lý, dễ thương, lôi cuốn, thuyết phục. Trời ơi, bà con một lòng tín ngưỡng Phật Pháp, ôi thôi người ta cúng bái đạo Phật biết là bao nhiêu. Chính hình ảnh đó Ngài làm cho những vị tỳ kheo thích hưởng thụ và nương theo đó mà hưởng thụ bao nhiêu sự cúng bái của Phật tử. Xong rồi, Ngài Mục Kiền Liên đổi qua cái tông khác. Ngài mới dùng thần thông tạo ra hình ảnh những vị tỳ kheo bê tha chè chén, dây dưa phụ nữ, rồi ăn nhậu gì tùm lum ở đầu đường xó chợ. Ngài dùng thần thông tạo những hình ảnh đó để chi? Để cho người ta chà đạp, người ta phỉ nhổ, báng bổ Phật Pháp. Ngài làm ngược làm xui như vậy đó. Ngài Mục Kiền Liên làm với mục đích Ngài phá cho tanh bành đạo Phật Ngài mới vừa lòng. Các vị có tưởng tượng không? Tanh bành đạo Phật Ngài mới vừa lòng, ghét phá chơi vậy đó.

Mà tất cả những chuyện đó là Đức Phật Kakusandha Ngài biết. Ngài biết đây là cái thời điểm vô minh của con người này thôi. Chứ sau khi mà con người này nó qua cái cơn điên đó rồi, thì nó quay lại nó tu cũng dữ dội lắm. Bởi vì Ngài biết, Ngài nhìn Ngài biết. Ngài biết trong cái kiếp trái đất này, ác ma thiên tử này nè sẽ trở thành đệ nhị thinh văn mà đệ nhất thần thông của Đức Phật Gotama Thích Ca Mâu Ni. Ngài biết vậy nhưng mà biết sao bây giờ?

Nãy giờ tôi kể các vị nghe một loạt những câu chuyện đó để các vị thấy "Ồ thì ra lý do vì sao có bài kinh này." Tức là một người đắc quả Tu Đà Huờn họ không bao giờ mà họ có thể làm những chuyện đó. Trong khi một người hễ mà còn phàm thì cơ hội mà gọi là chằng ăn trăn quấn thì coi như là có thừa, miễn là mình còn phàm. Ai trong chúng ta hôm nay cũng yểu điệu thục nữ hết trơn, hiền lành, hiền nhân quân tử. Nhưng mà chưa đâu. Tới lúc mà cái cơn nó tới nó gặp đúng cái môi trường, điều kiện, hoàn cảnh rồi là nó lên tới cái mức coi như là trời không dung, đất không tha, người không chịu nổi đó, nói cho các vị biết. Nhưng đối với một vị tu hành đắc tới Tu Đà Huờn, tối thiểu Tu Đà Huờn thì không bao giờ quay lui mấy cái này. Cho nên ở vị Tu Đà Huờn, 5 điều đầu tiên là không có thể phạm 5 cái tội ngũ nghịch.

Trích bài giảng ngày 19.06.2019 KTC.6.93 Hành
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép

KTC 6. 10. 94 Mẹ
Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp này không thể xảy ra. Thế nào là sáu? Người đầy đủ tri kiến không thể đoạn mạng sống của mẹ; người đầy đủ tri kiến không thể đoạn mạng sống của cha; người đầy đủ tri kiến không thể đoạn mạng sống của vị A-la-hán; người đầy đủ tri kiến không thể với ác tâm làm Như Lai phải chảy máu; người đầy đủ tri kiến không thể phá hòa hợp Tăng; người đầy đủ tri kiến không thể đề cử một vị Ðạo Sư khác. Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp này không thể xảy ra.

mātarpitararahanttathāgatalohitasaṅghabhinditum
mẹchaa la hánnhư laimáu đỏtăng chúngphá vỡ

AN 6. 10. 94. Tatiyaabhabbaṭṭhānasuttaṃ
‘‘Chayimāni, bhikkhave, abhabbaṭṭhānāni. Katamāni cha? Abhabbo diṭṭhisampanno puggalo mātaraṃ jīvitā voropetuṃ, abhabbo diṭṭhisampanno puggalo pitaraṃ jīvitā voropetuṃ, abhabbo diṭṭhisampanno puggalo arahantaṃ jīvitā voropetuṃ, abhabbo diṭṭhisampanno puggalo tathāgatassa duṭṭhena cittena lohitaṃ uppādetuṃ, abhabbo diṭṭhisampanno puggalo saṅghaṃ bhindituṃ, abhabbo diṭṭhisampanno puggalo aññaṃ satthāraṃ uddisituṃ. Imāni kho, bhikkhave, cha abhabbaṭṭhānānī’’


Tưởng | | Con Đường Thoát Khổ

Hôn trầm Thụy miên | | Chùa to Phật lớn

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com