Tượng Phật

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Tượng Phật

Trích bài giảng ngày 30.12.2019 trên youtube.


Sinh Diệt và Sinh Tử | | Người Hạ Căn

Đổi Thay | | Tỉnh Mê

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com