Hành Đạo và Chứng Đạo

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Hành Đạo và Chứng Đạo

Học là một việc, hành là một việc. Nếu anh hành đúng thì "tu muôn kiếp ngộ nhất thời". Nếu anh tu đúng và đủ duyên lành là chỉ có một phần tỷ của giây là anh đã chứng đạo rồi. Cái đó anh không có làm được gì khác. Chỉ duyên lành anh đủ thì một phần tỷ đó có mặt còn nếu mà anh không đủ duyên lành thì một phần tỷ đó không có.

Cho nên nhiều người cứ kể pháp học, pháp hành, pháp thành nhưng cái đó là mình nói trên tổng quát, trên lý thuyết chứ thật ra cái việc mà mình phải làm không phải là chuyện chứng đạo mà chỉ có hành đạo thôi. Còn chuyện chứng đạo thì đủ duyên tự nó đắc chứ mình không có thể động tay, động chân vô cái vụ chứng đạo được.

Trích bài giảng KTC.7.25 Bảy Pháp Tưởng
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Kiểu Tu | | Nhân Quả Thiện Ác

Tỉnh Mê | | Địa Ngục

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com