Mũi Nhọn Hạt Lúa


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Mũi Nhọn Hạt Lúa

Các vị thấy trước khi nền khoa học hiện đại phát triển thì có cái thời kỳ nào mà trên hành tinh này không có gió? Có cái thời kỳ nào trên hành tinh này không có nước? Có cái thời kỳ nào trên hành tinh này lại không có nắng? Nắng, nước và gió thời kỳ nào cũng có. Nhưng phải đợi tới một khả năng, một trình độ khoa học đủ dùng thì người ta mới có thể tìm ra phương pháp tận dụng được các nguồn năng lượng ấy trong thiên nhiên mà xưa giờ tổ tiên loài người không biết dùng đến. Đó là sức mạnh của nước, của gió và năng lượng mặt trời.

Trong Kinh Trung Bộ, Đức phật dạy thế này: Một hạt lúa nếu mà mình cầm đúng chiều của nó mình chọt vô một vật gì đó thì hạt lúa đó trở thành một mũi nhọn rất đắc lực, làm rất được việc và sẽ có kết quả. Còn nếu mà mình cầm sai chiều thì không làm được gì hết. Ngài không nói đến một lợi khí ghê gớm như là gươm giáo, dao búa mà Ngài chỉ lấy một cái vật nhỏ xíu đó là hạt lúa thôi.

Đức Phật cũng dạy rằng: Một người bỏ công ra nhóm lửa, nhen lửa bằng một phương pháp phản khoa học thì cũng không có cách nào mà nhen được ngọn lửa. Một người mà cầm hạt lúa sai hướng, sai cách thì cũng không làm gì được với hạt lúa đó hết. Nhưng nếu một người làm đúng phương pháp thì dầu muốn dầu không lúc bấy giờ hạt lúa cũng phát huy được tác dụng mũi nhọn của nó một cách tối đa. Và nếu chúng ta nhen lửa sai cách thì dầu cho chúng ta có thiết tha cỡ nào đi nữa nó cũng không cháy. Trong khi nếu chúng ta nhen lửa một cách hờ hửng không màn gì tới kết quả hết nhưng có điều chúng ta làm đúng cách thì tự nhiên lửa nó lên.

Chuyện tu hành cũng vậy, khi mà chúng ta tận dụng, chúng ta huy động, phát huy đúng mức các nguồn đạo lực thì kết quả tu hành không phải là chuyện khó. Các nguồn đạo lực ấy là cái gì? Đó chính là 7 Sức mạnh: Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ, Tàm, Úy. Tôi nói lòng vòng là để các vị thấy rằng dầu muốn dầu không khi ta làm đúng phương pháp thì chắc chắn có được lợi ích.

Trích bài giảng KTC.7.4 Sức Mạnh Rộng Thuyết
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Chánh Niệm và Tỉnh Giác | | Cái Dùi Chuông

Thất Thánh Sản | | Si

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com