Bủn xỉn và Tật đố


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Bủn xỉn và Tật đố

Có người hỏi Phật: Vì sao mà thế giới này cứ luôn luôn chiến tranh, vì sao chúng sanh cứ giành giật đấu đá nhau?

Thay vì mình trả lời là do Vô minh, Tham ái, Tà kiến, Chấp thủ, cao siêu dài dòng nhức đầu, Đức Phật nói đơn giản thôi, Ngài nói chỉ do 2 nguyên nhân đó là Bủn xỉn và Tật đố.

Bủn xỉn là không muốn chia xẻ gì cho ai hết. Đã không muốn cho người ta đã đành rồi, lại còn thêm Tật đố là không muốn người khác được cái gì và ai cho người khác mình cũng không vui nữa. Tôi đây, tôi Bủn xỉn tôi không muốn chia sẻ cho quí vị cái gì hết. Đó là Bủn xỉn. Nhưng bây giờ tôi thấy người khác cho quí vị cái gì đó tôi cũng không có vui. Thì đó là Tật đố.

Hai cái này chỉ có ở người còn Thân kiến mà thôi. Hai cái phiền não này chỉ có ở phàm phu một trăm phần trăm. Chứ đã là Tu đà hoàn thì vĩnh viễn không còn 2 thứ này nữa. Và tôi xin đoan chắc một ngàn phần trăm là bất cứ khi nào ở mỗi cá nhân không còn 2 cái này nữa thì thế giới hòa bình và toàn bộ vũ trụ sẽ được an lạc. Và nếu tình trạng vắng mặt của 2 cái này kéo dài thì tất cả chúng sanh đều chứng A La Hán hết. Dễ sợ chưa? Chỉ cần Bủn xỉn và Ganh tỵ biến mất thì tất cả chúng sanh trong vô lượng vũ trụ đều đắc A La Hán niết bàn hết. Nhưng chuyện đó dĩ nhiên là không có rồi!

Trích bài giảng KTC.7.13 Tùy Miên
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Thầy Thuốc | | Ai Trên Thuyền Kia

Ohitabhāra | | Thánh

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com