Giây phút Hộ Niệm

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Giây phút Hộ Niệm

Có cái này nó đau hơn là bò đá. Người Việt Nam, người Tàu thờ Phật mà mê chuyện thờ cúng người chết, nhưng lại chớ hề tìm đọc những bài kinh liên hệ đến chuyện hộ niệm siêu độ. Vậy mới ghê chứ! Nó đau chỗ đó! Mình thờ Phật mà mình lại khoái cái chuyện cúng vong, cúng tang mà trong khi đó chớ hề đọc mấy bài kinh.

Thí dụ như ông Mahānāma hỏi Thế Tôn "Khi một người thân của con cận tử chúng con hỗ trợ, hộ niệm họ bằng cách nào?" Bài kinh đó có ai đọc đâu? Mà tôi nghĩ Phật tử hình như cũng không biết bài kinh đó luôn! Hoặc là ổng hỏi "Bạch Thế Tôn, trong tình huống mà con ra đi với tai nạn thảm khốc nào đó thì trong sự hoảng hốt, hoảng loạn đó con sẽ đi về đâu? Con nói riêng và những người tu Phật tin Phật, tin Thế Tôn, sẽ đi về đâu khi mà ra đi trong sự chớp nhoáng, hoảng loạn như vậy?"

Bài kinh đó (Tương Ưng Dự Lưu 21. I. Mahànàma) quá hay mà lại không thèm đọc. Lạ vậy. Mà rồi cứ vô cho thầy bà phán sao nghe như vậy, tới hồi một lúc may mắn ngộ ra được bắt đầu mới tiếc.

"Tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài,
Ai ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây”

Biết bao nhiêu năm đi chùa nghe pháp mà mấy cái đó không chịu học lại cứ vô nghe kêu làm phước riết thôi. Thầy thì chớ hề giảng mà cứ nói, nắn sao cho thấy mình số một, không để ý tới lợi ích của học trò.

Rồi thêm nữa, chú giải nói về siêu độ chúng sanh có 3 hạng. Ác nhiều hơn Thiện, Thiện Ác đề huề và Thiện nhiều hơn Ác.

Đối với cái hạng Thiện nhiều hơn Ác, thì một là không cần hộ niệm, hai là ai cũng có thể hộ niệm được.

Hộ niệm cho người cận tử là tụng kinh cho họ nghe. Hộ niệm không phải là để cầu nguyện cho họ. Mình cứ hiểu lầm hộ niệm là cầu tha lực. Hiểu vậy là sai. Vì sao? Bởi vì nếu nói rằng do cầu nguyện lúc cận tử cho kẻ sắp đi mà họ được sự hộ trì từ ai đó, nếu nói chuyện đó có thật, thì tôi xin hỏi một câu thôi:

- Tôi cả đời gian ác thì có thầy bà nào mà lại cầu cho tôi được không?

Hãy tự trả lời một cách thông minh, công bằng và bình tĩnh đi. Nếu mà được thì chỉ có 2 trường hợp thôi: Một là tôi nhờ phước cũ nào đó trong quá khứ. Hai là do cận tử nghiệp. Có nghĩa là giờ cuối tôi hồi đầu hướng thiện - gọi là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, là buông đao thành Phật. Lúc đó là tôi chuyển tâm, tôi có lòng qui hướng thiện pháp, chánh pháp, Phật Pháp. Thì với lòng qui hướng ấy nó trở thành cận tử nghiệp để tôi cầm cái đó mà ra đi. Chỉ có 2 trường hợp đó, một là nghiệp cũ, hai là nghiệp ngay tức thì.

Chứ còn nói có sự gia trì từ nguồn ngoại lực nào đó thì tôi không tin. Vả lại nó rất là vô lý. Bởi vì nếu đương sự không nhờ phước xưa cũng không nhờ phước nay mà chỉ bằng vào sự gia trì của một thế lực ngoại tại ngay tại chỗ lúc lâm chung cận tử thì như vậy bất công quá. Nó ác cả đời rồi bây giờ nó quăng một đống tiền ra nó rước thầy bà về là nó siêu à?

Trích bài giảng KTC.7.13 Tùy Miên
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Cảnh Sắc | | Tâm Dục Giới

Thánh | | Thối Đọa

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com