Ngộ Mộ Nộ 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Ngộ Mộ Nộ

Tùy cái căn cơ của chúng sinh trong đời, có người thì ham thích tùm lum hết thì trong kinh gọi là người nhiều dục tánh. Rồi có người hay quạu cọ, bất mãn trong kinh gọi là người nộ tánh. Có người thì lăng xăng buông bắt thì trong kinh gọi là đãng tánh. Có người thì có cái thông minh, có cái huệ căn nghe hiểu nhanh lẹ hơn người khác, hiểu được chỗ kín khuất trong lời Phật thì cái người đó được gọi là ngộ tánh. Có những người nói hoài không hiểu, cầm cuốn kinh lên cứ đè cái nào sai là hiểu lầm không hà, gọi là là độn tánh, tức là thiếu ngộ tánh. Có người thì mộ tánh, tức là người nhiều đức tin, nghĩa là cũng tu hành vậy nhưng mà lúc nào cái lòng cũng nặng về đức tin.

Thí dụ vô hành thiền: Nghe cái "beng!", người ta cũng ngồi thiền như mình, cũng theo dõi hơi thở như mình. Khi đi kinh hành thì người ta cũng đi như mình vậy đó, nhưng người ta đi người ta tập trung vô chánh niệm, đi biết là đi, biết rõ, mỗi bước đều có Chánh niệm. Còn mình thì không. Vì đức tin mình nhiều quá nên lúc đó mình nghĩ toàn là mấy chuyện phước đức công quả không hà. Đang đi bắt đầu suy nghĩ "Trời ơi cái con đường này nó cũ quá, chắc mình về kiếm tiền làm mới con đường kinh hành này", "Cái cốc này nó bị dột tội nghiệp quá, để về mình sửa cái cốc đó lại". Rồi mình thấy tăng ni hành giả đi cùng mình nghĩ "Chắc ngày mai hay ngày cuối tuần mình trai tăng, hoan hỷ quá", "Cúng cơm cho đại chúng tu hành tốt quá, quí quá". Rồi dòm qua tượng Phật thấy cái y sơn bị phai bị tróc cũng phát tâm "Chắc chuyến này về xin tiền nhà lên sơn lại tượng Phật, thương quá, dãi nắng dầm mưa". Những cái suy nghĩ đó nó tốt vô cùng, nó hay vô cùng nhưng mà nó không phải chỗ! Các vị có biết không? Bởi vì cái đầu của người đức tin nhiều như vậy đó, kiếm ba cái chuyện vậy đó để mà nghĩ ngợi.

Còn cái ông nặng về nộ tánh thì luôn luôn bất mãn "Con đường gì đâu mà nó ọp ẹp"; trong khi cái ông đức tin thì ổng đi ọp ẹp ổng lại muốn sửa, ổng nghĩ đến chuyện mai mốt sửa lại con đường này. Còn cái ông nộ tánh thì ổng lại bực mình "Nhận người ta biết là bao nhiêu tiền bây giờ không chịu sửa" ....

Trích bài giảng KTC.7.28 Thất Giác Chi
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Khoanh Vùng | | 22 Quyền

Phóng dật | | Chìm Nổi

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com