Trăng

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Trăng

Có một đêm trăng đó, Đức Phật Ngài ngồi trước mặt chư tăng, Ngài hỏi: - Các tỳ kheo có nhìn thấy vầng trăng đang treo trên trời hay không?

- Dạ bạch Thế Tôn, con có thấy.

Ngài nói: - Trăng không có ai mời, vẫn đến. Không ai tiễn, trăng vẫn đi. Đúng ngày đúng duyên thì trăng đến, đúng ngày đúng duyên thì trăng đi. Trăng không có lưu luyến nơi nào. Không có sự lưu luyến ở vầng trăng. Vị tỳ kheo đến và đi với cuộc đời này như vầng trăng vậy.

Kalama tri ân bạn elteetee ghi chép bài giảng KTC.7.13 Tùy Miên


Chết | | Luân Hồi

Sữa Nặn Chanh | | Tam Tứ Ngũ Thất Bát

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com