Thinh Văn


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Thinh Văn

Trí tuệ và các hạnh lành khác như là thiền định, đa văn, v.v... trong hàng ngũ đệ tử Đức Phật được chia thành nhiều cấp. Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là cấp 1, là 2 vị thượng thủ thinh văn, là 2 cái mái của ngôi nhà thánh chúng.

Rồi dưới cái mái nhà đó là 4 cây cột, là 4 vị đại đệ tử, là tứ trụ thinh văn, đó là cấp 2. Tứ trụ thinh văn gồm có Ngài Ca Diếp Mahā Kassapa đệ nhất đầu đà, Ngài Anuruddha đệ nhất thiên nhãn, Ngài Mahā Kaccāyana/Kaccāna đệ nhất về luận nghĩa, có nghĩa là Ngài giỏi về khả năng chia chẻ phân tích những câu nói vắn tắt của Đức Phật. Cũng theo trong chú giải đôi lúc Kaccāna là Kancana nghĩa là vàng ròng. Và vị thứ tư là Ngài Mahā Kotthika/Kotthita đệ nhất về vô ngại giải.

Cấp 3 là các vị Mahā Sāvaka là các đại thinh văn còn lại.

Cấp 4 thì khỏi nói là các thinh văn không có biệt hạnh. Biệt hạnh thí dụ như đệ nhất về cái này, đệ nhất về cái kia.

Tất cả những vị được gọi là đệ nhất dưới Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đều tu 100 ngàn đại kiếp, còn Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là 1 A tăng kỳ cộng với 100 ngàn đại kiếp. Có nghĩa là thời gian tu của các vị thinh văn khác chỉ bằng cái số lẻ của Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên thôi.

Thì trừ 2 vị thượng thủ là 2 cái mái nhà ra thì 4 vị kia là tứ trụ thinh văn, sau 4 vị này mới tới các vị khác. Ngay cả Ngài Anan cũng không nằm trong tứ trụ thinh văn. Những điều vừa nói là y cứ sớ giải Kinh Tự hoan hỷ thuộc Trường bộ kinh. Trường bộ là chánh tạng, còn sớ giải là tam tạng đời 2. Trong sớ giải giải thích như vậy, và cũng trong sớ giải này ta biết thêm câu niệm Phật "Namo Buddhanam" là "Kính lễ Chư Phật"; thay vì "Namo Buddhaya" là chỉ kính lễ một vị Phật.

Trích bài giảng KTC.7.38. Điều Phục
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Tứ Niệm Xứ | | Pháp Môn Niệm Xứ

Samādhi kalyāṇakusalo | | Niddesa

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com