Công Cầm Vàng

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Công Cầm Vàng

Chúng ta phải luôn nhớ cái tinh thần của Phật Pháp. Chưa biết đạo thì cái gì cũng ôm. Biết đạo rồi thì cái gì cũng buông. Mà buông cả hai thứ: buông cả vật chất và buông cả những thành tựu về tinh thần nữa.

Tại sao phải buông? Là vì hai lý do:

Lý do thứ nhất: càng khiêng nhiều càng nặng vai, càng khiêng càng nặng. Mọi thứ ở đời đều là phương tiện hết. Phương tiện là gì? Phương tiện là cái mình dùng cho xong việc. Tôi hỏi các vị. Các vị nấu bếp các vị có cần nồi niêu xoong chảo và dao kéo có cần không? Có. Nhưng mà cần có nghĩa là mình dùng xong mình để ở bếp hay là mình đem vô phòng ngủ? Hay là đi đâu mình đem theo? Bà nào nấu bếp cũng cần nồi niêu xoong chảo và dao kéo, muỗng nĩa, nhưng mà cần có nghĩa là dùng ở đâu để ở đó, chứ không phải cần là vác lên, vác theo. Đúng không? Cho nên chuyện đầu tiên tại sao mình phải buông là bởi vì mình hạn chế trọng lượng. Tại sao phải hạn chế trọng lượng? Là tại vì người Mỹ có một câu nói thế này: "Go light, go small, go fast." Câu này ở đâu vậy? Ở trong cái tiệm bán đồ travel, đồ camping nó ghi như vậy. Tôi dòm cái câu đó tôi nói: Phật Pháp đây nè! Giống như ở bên Mỹ mà tôi đi vô trong restroom tôi thấy nó để chữ: "No merchandise beyond this point." Phật Pháp đây nè! Cái câu đó lẽ ra phải treo trước cổng chùa: vô đây là không có buôn thần bán thánh, vô đây là không có đem cái đầu commercial vào đây. Lý do thứ nhất là tại sao hành trình vạn lý mà vác lên theo chi cho nó nặng.

Lý do thứ hai tại sao phải buông? Vì không buông được cái này làm sao có được cái khác? Anh không bỏ được lầu một làm sao anh lên được lầu hai? Anh muốn lên lầu 10 thì anh phải có cái gan bỏ 9 tầng kia. Đúng không? Phải có cái gan đó. Mà các vị biết tại sao tôi xài chữ "gan", bởi vì đa phần là chúng ta không có cái gan đó. Chúng ta hèn kinh khủng lắm, chúng ta nhát gan kinh khủng lắm. Là bởi vì ông bà có nói:

Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng.

Cái gì mình lỡ gồng gánh, cưu mang quá lâu, bây giờ đùng một phát kêu bỏ, không cam tâm, không đành lòng. Tin tôi đi, đúng không? Cái quan điểm chính trị tào lao, lỡ làm đảng viên cộng sản bây giờ thấy cái học thuyết nó hơi sai sai thì làm sao đây? Lỡ đi theo hồi giáo thấy nó sai sai làm sao? Nhưng hỏng lẽ mấy chục năm qua mình ngu à? Rồi bao nhiêu thằng đồng chí mình nó ngu à? Bao nhiêu cái tên đồng đạo mình hỏng lẽ nó ngu à? Thôi thì nghi thì cứ nghi mà đường xưa em vẫn đi. Nhiều người họ thấy đốt vàng mã là tào lao nhưng mà không đốt thì kỳ. Năm nào người ta cũng thấy nhà mình đốt hình nhân, đốt xích lô, đốt tủ lạnh, đốt ti vi, đốt xe hơi, rồi đốt giấy vàng bạc, năm nào cũng thấy cũng đốt, tự nhiên năm nay mình hỏng đốt nó nói mình hết tiền làm sao? Thế là phải đốt.

Thậm chí bên Cali có chuyện này mới đau. Một ông ở bên Canada qua thăm ông bạn bên Cali. Ngồi trên xe máy lạnh hư mà ông bạn cứ bắt ông này lên kiếng hoài. Ông này nói ngộp lắm, hạ kiếng cho gió vô. Ổng bạn nói: "Không được. Mày hạ kiếng xuống người ta biết xe tao hỏng có máy lạnh sao?" Ngộp muốn chết mà nó bắt thằng bạn nó phải ngồi mà le lưỡi ra như con chó vậy đó. Lý do là vì hễ mà hạ kiếng xuống người ta biết xe nó bị hư máy lạnh. Thế là chúng ta vì cái sĩ diện, vì cái mặt mũi mà chúng ta không có cái gan lìa bỏ cái tào lao cần phải bỏ. Chuyện này vô cùng quan trọng.

Đó gọi là giới cấm thủ, nghĩa là chấp sai trong quan điểm hành trì.

Trích bài giảng Duyên Khởi - 12 Nhân duyên - 6 Cơ tánh chúng sanh
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Thiền và Đời | | Đạo Phật

Niddesa | | Hóa Kiếp

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com