Hóa Kiếp

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Hóa Kiếp

Sẽ có một ngày quí vị hiểu rằng mình không sát sanh không phải chỉ đơn giản là mình sợ tội. Không đơn giản như vậy. Nó còn hơn vậy nữa, cái lý do nó nhiều hơn chớ không đơn giản như vậy. Đó là khi mà mình hiểu được Phật Pháp.

Ngoài cái chuyện mình thương chúng sanh, mình không nỡ, mình còn phải thấy là dầu cho cái loài đó là cái loài thấp kém mấy đi nữa nó cũng có sự ham sống sợ chết. Mình không thể nào mình nói là tại vì mình lấy lý do là hóa kiếp cho nó rồi mình giết nó. Cái đó là sai. Quí vị lấy cái cớ là kiếp sống của nó quá thấp kém thôi mình "hóa kiếp" cho nó. Nó là con muỗi, nó cắn tôi thôi tôi đập nó cái "bộp", thí dụ như vậy. Hoặc là nó là con cá, con tép, mình muốn ăn nó thì mình nói mình hóa kiếp cho nó. Nghe thì có vẻ từ bi, hợp lý lắm nhưng mà nó bậy ở hai điểm:

Thứ nhất là đâu phải mình giết con cá rồi con cá nó thoát kiếp cá, nó sanh lên nó làm người đâu? Thì mình dựa vào cái gì mình nói mình hóa kiếp cho nó là mình giúp cho nó bỏ cái kiếp cá thấp kém? Đó là cái bậy thứ nhất. Mình dựa vào đâu mình nói nó hết kiếp cá này nó sẽ khỏe hơn?

Cái thứ hai, các vị thử tưởng tượng nếu mà trên thế giới này, ai cũng cho là đứa mạnh nó có quyền giết đứa yếu - với cái lý do là nó giúp đứa yếu hóa kiếp. Đứa lớn giết nhỏ, đứa mạnh giết đứa yếu, với cái lý do là hóa kiếp. Nếu như vậy thì bản thân chúng ta đã bị thiên hạ nó chém từ lâu lắm rồi. Tại vì lúc nào mình cũng thua sút, cũng yếu kém hơn rất là nhiều người, các vị đồng ý không? Nếu mình lấy cớ rằng cái thằng đó nó nghèo, nó không đáng sống thôi bây giờ mình lụi cho nó chết để nó được khá hơn. Cái thằng đó nó bệnh hoạn thôi mình giết nó để nó được khá hơn. Cái thằng đó nó xấu trai quá thôi mình giết nó để kiếp sau nó khá hơn. Xấu trai nè, nghèo khó nè, bệnh hoạn nè, v.v... Mình cứ lấy cái cớ là mình giết người ta để người ta được khá hơn. Vậy thì thế giới này nó sẽ ra làm sao? Các vị tưởng tượng đi, các vị hiểu chưa?

Cho nên là hai lý do rất là bậy, lý do thứ nhất là mình giết để mình giúp nó hóa kiếp, cho nó khá hơn là một cái bậy. Cái bậy thứ hai nữa là mình lấy cái cớ, cái quyền gì để mình sang đoạt mạng sống người khác? Đấy! Nếu mình nói lấy cái quyền, biết bao nhiêu người khác họ có cái quyền của họ, họ giết mình rồi sao?

Và cái điều thứ ba nữa là dầu cái loài đó nó thấp kém cách mấy nhưng mà nó vẫn còn có lòng tham sống sợ chết. Mình đẩy người ta vô chỗ chết có nghĩa là mình đẩy người ta vô chỗ cùng cực của kiếp sống rồi. Cái chết là cái mà rùng rợn nhất của các loài mà mình đẩy người ta vô chỗ cùng cực thì trách gì mai mốt đời sống mình cũng bị đẩy vào cái chỗ cùng cực?

Trích bài giảng KTC.6.80 Lớn Mạnh
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Bước Chân Bằng Cả Gia Tài | | Bùa Chú Thần Thông

Công Cầm Vàng | | Nghiệm

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com