Nhận và Cho

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Nhận và Cho

Nếu muốn người khác làm gì cho mình thì mình phải làm như vậy đối với người khác. Hôm nay mình biết Phật pháp, mình còn tỉnh táo , mình làm phước gì thì nhớ đến người khác. Để mà khi mình đi rồi, người ta nhớ đến mình.

Nói đừng có buồn, nhiều khi mình đi rồi mà phải làm cái loại ngạ quỷ. Người ta làm phước ở đây rồi mình cũng lảng vảng mình chờ người ta réo tên mình lên mà chờ hoài không thấy, lủi thủi bỏ đi. Người ta làm phước mà quên hồi hướng cho mình.

Tu cái gì thì được cái đó, chứ không được cái khác. Ví dụ tôi thuyết pháp là giúp người ta về trí tuệ, chứ còn những vụ khác là không tính. Có cái bệnh này nặng lắm. Cứ ngồi ăn mà người ta đút cho tận họng, cơm bưng nước rót nó quen, không có nhớ cái chuyện phải cho ra. Ngồi gần rồi len lén trong bụng nghĩ thế nào cũng cho mình cái gì. Rồi phật tử nghĩ đến gặp Sư mà không cho cái gì thì cũng kỳ. Đây là cái tiền lệ xấu. Rồi tu suốt đời như vậy, cái gì cũng nghĩ là nhận của người ta hết.

Có câu chuyện 2 thằng đó, chết xuống âm phủ gặp Diêm Vương.

Diêm Vương hỏi: "Bây giờ nếu đầu thai lên cõi người thì muốn gì nói đi, tao sẽ ưu tiên. Tao đang vui."

Thằng đó trả lời: "Dạ con cả đời chỉ muốn là thằng nhận thôi."

Thằng kia mới nói: "Vậy thôi con làm thằng cho. Chứ thằng nào cũng nhận hết thì sao được."

Diêm Vương mới gọi thư ký lại dặn: "Nè, thằng này suốt đời chỉ muốn nhận, cho nó lên đầu thai làm ăn mày. Còn cái thằng muốn cho thì cho nó làm người giàu để nó cho thằng này."

Trích bài giảng Bốn Loại Nghiệp - Vũ Trụ Con Người - Giáo Lý A Tỳ Đàm
Kalama xin tri ân bạn dieulienhoa67 ghi chép


Hạnh Phúc | | Li ti

Tưởng | | Con Muỗi

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com