Thích và Ghét

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Thích và Ghét


Video trích từ bài Thế Giới Qua Cảm Thọ ngày 16.01.2020 trên youtube.


Hữu | | Tâm Lý Trước Sáu Trần

Giữ Giới | | Sợi Tóc Chẻ Bảy

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com