Tâm Lý Trước Sáu Trần

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Tâm Lý Trước Sáu Trần


Video trích từ bài Thế Giới Sống Của Muôn Loài ngày 20.01.2020 trên youtube.

Tùy theo tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà ta chìm đắm trong trần nào trong sáu trần. Do khuynh hướng tâm lý mà nhiều người có khuynh hướng bất mãn với năm trần nhiều hơn là thưởng thức. Sân si suốt ngày, không có gì làm cho họ hài lòng được. Có nhiều người khi đối diện với sáu trần có khuynh hướng đam mê thích thú.


Vô Ra | | aññamaññapaccayo

Sợi Tóc Chẻ Bảy | | Vì Sao Hiếm Thấy Tăng Ni?

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com