Tâm Lý Trước Sáu Trần


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Tâm Lý Trước Sáu Trần


Video trích từ bài Thế Giới Sống Của Muôn Loài ngày 20.01.2020 trên youtube.

Tùy theo tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà ta chìm đắm trong trần nào trong sáu trần. Do khuynh hướng tâm lý mà nhiều người có khuynh hướng bất mãn với năm trần nhiều hơn là thưởng thức. Sân si suốt ngày, không có gì làm cho họ hài lòng được. Có nhiều người khi đối diện với sáu trần có khuynh hướng đam mê thích thú.


Chủng tử | | Thức Thực

Sợi Tóc Chẻ Bảy | | Vì Sao Hiếm Thấy Tăng Ni?

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com