Vì Sao Hiếm Thấy Tăng Ni?

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Vì Sao Hiếm Thấy Tăng Ni?


Video trích từ bài Hạnh Phúc và Đau Khổ (phần 2) ngày 17.01.2020 trên youtube.

Thà là có tóc mà làm bà mẹ chiến sĩ, chị nuôi tích cực còn hơn xuống tóc mà thành nữ cán bộ có vấn đề.


Chơi Ác | | 5 cuộc Dấn thân

Tâm Lý Trước Sáu Trần | | Ngọt Đắng Nhạt

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com