Trốn Khổ Tìm Vui


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
 1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
 2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
 3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
 4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
 5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Trốn Khổ Tìm Vui


Video trích từ bài Khái Quát Về Tâm Pháp
ngày 02.10.2019 trên youtube.

Điểm quan trọng của pháp môn Tứ Niệm Xứ là:

 • Ngày xưa chưa biết đạo ta trốn khổ tìm vui.

 • Khi biết đạo ta làm lành lánh dữ.

 • Biết thêm một tí rốt ráo hơn thì thiện ác buốn vui đều là cái chỉ để ta nhìn.

  Nên nhớ chứng thánh không phải do trốn khổ tìm vui, không phải do làm lành lánh dữ mà do ta quan sát cả bốn thứ đó để thấy rằng nhân quả đều là khổ.

  Khi anh thấy cả nhân lẫn quả đều là khổ, anh thấy nụ cười và nước mắt đều là khổ, thì anh sẽ thấy nhân thiện nhân ác đều là khổ như nhau.

  Nước mắt là khổ thì dễ hiểu rồi, nhưng phải hiểu nụ cười cũng là khổ. Vì sao nụ cười cũng là khổ? Một là vì kiếm được nó rất là khó. Hai là khi có nó rồi nó không có bền (rồi vì sợ nó mất, ráng giữ nó nên lại thành ra khổ).

  Hạnh phúc có được vì mình có được cái mình thích, mà hễ có cái thích thì có cái ghét ngược lại. Khi tôi thích mát thì tôi sẽ khổ khi tôi bị nóng. Khi tôi thương người đó quá thì tôi sẽ khổ khi tôi xa người đó. Khi mình thích cái gì đó thì tự nhiên sẽ có cái ghét nảy ra nằm sau lưng cái thích đó.


  Ngoan Cố | | Hành Giả Đúng Mức

  Sáu Tánh | | Cái Dùi Chuông

  English


  


 • zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
  kalama || hình ảnh || sách || english

  © www.toaikhanh.com