Kinh Điển và tiếng Pali

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Kinh Điển và tiếng Pali


Video trích từ bài Luân Hồi và Giải Thoát(2) ngày 18.01.2020 trên youtube.


Câu Nói | | Asubha

Tu Đúng | | Tam Trí và Chánh Niệm

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com