Cha Mẹ

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Cha Mẹ


Video trích từ bài KTC Bảy Ngọn Lửa ngày 02.01.2020 trên youtube.

Lửa cha mẹ Ahunada.

Trong kinh nói thế giới này vận hành theo các chu kỳ. Có thời kỳ chúng sanh sống ác nhiều hơn thiện, thời kỳ thứ hai là thiện ác bằng nhau, thời kỳ thứ 3 là thiện nhiều hơn ác. Khi thiện nhiều hơn ác, thế giới bắt đầu đi tuột xuống thiện ác bằng nhau, cuối cùng là ác nhiều hơn thiện. Tức là ác nhiều hơn thiện là cái đáy - thiện nhiều hơn ác là đỉnh. Trong cái thời kỳ thiện nhiều hơn ác là thời kỳ của chuyển luân thánh vương ra đời, là những vị do phước nhiều họ giống như vua Thuấn, vua Nghiêu, dùng đức để trị người. Không dùng những cái sự trừng phạt, sự đàn áp khốc liệt để mà trị nước, trị dân - chỉ lấy đức thôi. Lấy đức độ của mình mà cảm hóa muôn dân, giai đoạn đó mình gọi vị đó là chuyển luân vương. Chuyển luân vương, hoặc là giai đoạn đức Phật chánh đẳng giác ra đời, giai đoạn mà có các vị Phật Độc Giác ra đời, thời mà các vị đạo sĩ đắc thiền thì thời kỳ đó gọi là thiện nhiều hơn ác. Rồi giai đoạn đó qua đi mới đến giai đoạn tệ hơn thiện ác bằng nhau nghĩa là 50-50. Xuống nữa là ác nhiều hơn thiện, giai đoạn mà chúng sanh chỉ sống trong bóng tối, không có khái niệm thiện ác gì hết, cứ thích là làm.

Thì trong kinh nói thế này: dầu là thế giới có vận hành ở giai đoạn nào đi nữa, thì lúc mà có thánh hiền ra đời con người mới biết thánh hiền là cái gì. Người ta mới biết tôn trọng người có tu hành, tôn trọng người có đức hạnh. Nhưng mà sẽ có một lúc mà ác nhiều hơn thiện thì người ta sẽ không còn tôn trọng những giá trị đó nữa. Người ta đánh giá nhau qua sức mạnh, qua tiền bạc, qua nhan sắc, qua tiếng tăm, chứ còn chuyện mà đạo hạnh-đạo đức là vứt đi. Lúc đó người lành người thiện sẽ bị coi là ba trợn, kẻ mà chia sẻ kiến thức, vật chất cho người khác một cách miễn phí là bị coi là ba trợn. Người là phải khôn, làm cái gì cũng phải đổi ra hiện vật hiện kim mới được coi là khôn. Sẽ có một ngày thế giới này như vậy, người ta sẽ không còn khái niệm thiện ác nữa. Ai mà hy sinh, vị tha được xem là ngu. Như vậy, giá trị của thánh hiền chỉ được ghi nhận vào thời điểm con người có thiện, dầu là thiện nhiều hơn ác, thiện bằng ác. Để tôn trọng những giá trị tâm linh, những giá trị tinh thần phải là vào những thời điểm đó. Cái đó là nói về những giá trị được thiên hạ nhìn nhận, còn người có giá trị đó thì cực hiếm, chỉ có vào một thời điểm đặc biệt nào đó thôi.

Nhưng riêng cái tình cha nghĩa mẹ thì thời nào cũng vậy thôi, thưa quý vị. Dầu cho thế giới này có một ngày nó sống như một bầy thú thì lúc đó mẹ vẫn thương con, cha vẫn thương con, vì con thú vẫn làm chuyện đó mà. Cho nên, dầu cho thế giới này ở thời kỳ nào đi nữa, thời kỳ mà người ta không biết thánh hiền là gì, thời kỳ mà không có thánh hiền, hoặc là thời kỳ thánh hiền đầy ra đất thì lúc nào tình cha nghĩa mẹ lúc nào cũng thương con.

Thương là sao? Thương đây có hai:

Một là thương bằng ái: nghĩa là của mình, nó là của mình, nó là một phần xương thịt của mình, nó là bóng dáng là sự tiếp nối của mình, cho nên mình thương nó, mình rứt ruột sinh ra nó, mình làm trâu làm ngựa sinh ra nó, nó là cái tôi, nó là phiên bản của mình, cho nên mình thương nó. Cái thương đó là thương bằng ái.

Cái thương thứ hai là cái thương bằng tâm từ. Thương này là thương vô điều kiện, không cần nghĩ đến chuyện nó có hiếu thảo hay không, nó có giống được như mình hay không, mặt mũi nó ra làm sao, nó có tật nguyền như thế nào đi nào nữa, không cần thiết. Nó có đáng là phiên bản của mình hay không, không cần thiết. Nó có thương mình hay không, không cần thiết. Miễn là mình không thể cam tâm, nhẫn tâm đành lòng nhìn nó khổ. Thì cái thương này là cái thương bằng từ bi.

Cái thương do cái tâm ái luyến thì loài thú cũng có. Nhưng cái thương bằng cái tâm từ bi như vậy đó, cái thương mà có lý trí trong đó, thì chỉ có ở con người thôi. Như vậy, cha mẹ cùng lúc có hai tấm tình đối với con. Tôi không thích nói về cha mẹ là nói về mang nặng đẻ đau nhưng phải phân tích như vậy cho quý vị thấy sự vĩ đại của cha mẹ đối với con.

Với một đối tượng như vậy trong kinh nói: Trong thời kỳ mà không có thánh nhân, không có tam bảo, chỉ cần mình dốc lòng hiếu thảo với cha mẹ cũng đủ sinh thiên. Không gặp thánh hiền chỉ cần hết lòng hết dạ hiếu thảo song thân, kính quý hai bậc song đường cũng đủ sinh thiên. Và ngược lại dầu thời đó không thánh hiền mình làm sao có cơ hội xúc phạm thánh hiền mà chỉ cần xúc phạm bất hiếu với cha mẹ thì cái tội đó cũng nặng như là xúc phạm thánh hiền vậy. Hiếu thảo với cha mẹ công đức đủ để sanh thiên, mà bất hiếu bất kính với cha mẹ cũng đủ để sa đọa địa ngục.

Cho nên cha mẹ là lửa, cha mẹ có thể sưởi ấm soi sáng cho con. Nhưng tấm lòng của cha mẹ khi mà con nó không đón nhận, khi ân đức cha mẹ mà bị con cái xúc phạm, thì ân đức cha mẹ càng nhiều, tấm lòng cha mẹ càng rộng sâu, thì sự xúc phạm của con tội nó càng nặng.

Trích bài giảng KTC 7. 43. Bảy Ngọn Lửa
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Học Pháp Vô Thượng | | Xúc và Tư Niệm

Khổ Đế | | Bốn hạng học Đạo

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com