Sabbe sattā āhāraṭṭhika

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Sabbe sattā āhāraṭṭhika


Video trích từ bài Thế Giới Qua Tứ Thực ngày 15.01.2020 trên youtube.

Tương Ưng Tập II - Thiên Nhân Duyên II. Phẩm Ðồ Ăn
Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến cho các loại sanh vật hay các loại chúng sanh được tồn tại hay khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh. Thế nào là bốn? Một là đoàn thực hoặc thô hoặc tế, hai là xúc thực, ba là tư niệm thực, bốn là thức thực. Này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ ăn này khiến cho các loại sanh vật hay khiến cho các loại chúng sanh được tồn tại hay khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh.

āhāraoḷārikosukhumophassomanosañcetanāviññāṇaṃ
đồ ănthôtếxúcchủ ýthức

Saṃyutta nikāya XII II. āhāravagga
"Cattārome, bhikkhave, āhārā bhūtānaṃ vā sattānaṃ ṭhitiyā sambhavesīnaṃ vā anuggahāya. Katame cattāro? Kabaḷīkāro āhāro oḷāriko vā sukhumo vā, phasso dutiyo, manosañcetanā tatiyā, viññāṇaṃ catutthaṃ. Ime kho, bhikkhave, cattāro āhārā bhūtānaṃ vā sattānaṃ ṭhitiyā sambhavesīnaṃ vā anuggahāya."

Tùy thuộc vào việc tinh thần và thể xác của anh nó ăn cái gì mà anh sẽ trở thành cái loài chúng sanh tương ứng với cái loại thực phẩm đó. Ai thường sống bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, ai thường nuôi dưỡng tâm hồn bằng những cái nhỏ mọn, ganh tỵ, thì đời sau sanh ra họ sẽ ăn toàn những thứ khó ngửi. Ai thường xuyên sống bằng mấy cái thứ tâm lý bốc mùi, thì đời sau sinh ra sẽ sống bằng những thứ thực phẩm khó ngửi. Điều này rất là khoa học.


Chánh Niệm và Tỉnh Giác | | Lên Xuống và Ra

Nhân Quả Thiện Ác | | Xúc và Tư Niệm

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com