Antarāvosānaṃ āpajjissanti

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Antarāvosānaṃ āpajjissanti


Video trích từ bài Thường Cận Y Duyên giảng tại Houston ngày 05.10.2019.


Tưởng | | Kham Nhẫn

Thức Thực | | Sáu Trần

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com