Tu hay Tù?


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Tu hay Tù?


Video trích từ bài Luân hồi và Giải thoát (2)
giảng tại Houston ngày 18.01.2020.

Luân hồi và giải thoát, hai cái chữ này mà hiểu đến nới đến chốn thì không hề đơn giản. Hiểu rồi thì khi mình ngồi thiền thì mình biết mình đang luân hồi hay giải thoát. Và luân hồi kiểu nào và giải thoát kiểu nào. Ngày xưa mình chưa hiểu đạo mình chỉ đam mê tiền tài danh vọng thôi. Bây giờ mình biết Phật pháp rồi mình buông hết mình đi vào ngồi thiền định nhưng coi chừng mình lại bị giam vào một cái nhà tù khác. Cho dù cái nhà tù mới nó có êm ái hơn cái nhà từ cũ, nó cũng vẫn là nhà tù. Cho dù cái sợi dây xích xiềng chân mình nó làm bằng vàng, nó vẫn là sợi dây xích. Cho dù cái người canh cửa mình có là hoa hậu đi nữa đó vẫn là một giám ngục.

Có câu chuyện tôi rất lấy làm tâm đắc là chuyện ông người Nhật bị mù mà bị ai vu oan ổng để ổng bị vô tù. Khi ổng ra tù bạn bè tới thăm an ủi ổng, ổng mới nói thế này: "Tôi mù mà nên coi chuyện ở tù hay không ở tù cũng vậy thôi. Tôi đâu có biết trời cao đất rộng là gì. Lúc nào tôi cũng mò mò vậy thôi. Nhưng mà thế này, đối với tôi, tù hay không tù nó nằm ở cái khóa ở phía trong hay khóa ở phía ngoài, và đứa nào là người giữ chìa khóa." Tức là nếu đứa ở ngoài nó giữ chìa khóa thì đúng là đứa ở trong nó bị tù. Còn nếu đứa ở trong nó giữ chía khòa thì không gọi là tù được.

Cho nên khi mình bị giam nhốt trong cái hình hài đau khổ này, bị giam nhốt trong một môi trường sống không ra gì nhưng nếu mình sống có chánh niệm thì mình biết mình đang giữ chìa khóa. Còn nếu chuyện buồn vui của mình mà để đứa khác nó nắm là thua thấy mụ nội luôn. Một ngày mà không nghe tiếng phone gọi là chịu không nổi. Một tuần mà không thấy mặt là chịu không nổi. Tức là nó đang giữ chìa khóa.

Từ chữ qua chữ tu chỉ cách nhau một dấu huyền thôi.


Học Pháp Vô Thượng | | Vô Thủy

Vấn Đề | | Đạo tâm Wireless

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com