Asubha


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
 1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
 2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
 3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
 4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Asubha

Mười Đề Mục Bất Mỹ (từ cũ là Bất Tịnh)

Chữ Asubha có hai nghĩa: Không đẹp và không sạch. Theo lý mà nói, nếu phải chọn một trong hai thì chữ bất mỹ (không đẹp) sẽ chính xác hơn là bất tịnh. Vì nói không đẹp thì có thể bao gồm cả không sạch, nhưng trong cái không sạch không bao hàm được ý nghĩa không đẹp. Chúng ta có thể xem kinh mà thấy điều này, và hai ngài Sumedho (một thiền sư người Mỹ) và Brahmavamso (một thiền sư bên Úc) đều là học trò ngài Ajahn Chah, đã lên tiếng về điều này từ lâu.

Ở đây đề mục là xác chết ở các giai đoạn:

 1. Trương sình (uddhumātaka)

 2. Xanh xám (vinīlaka)

 3. Chảy nước vàng (vipubbaka)

 4. Bị đứt lìa nhiều khúc (vicchiddaka)

 5. Bị dã thú hay côn trùng xâm phạm dở dang (vikkhāyitaka)

 6. Từng phần tử thi bị vung vãi rời rạc đây đó (vikkhittaka)

 7. Bị băm nát từng mảnh vụn (hatavikkhitaka)

 8. Ướt đẫm máu tươi (lohitaka)

 9. Dòi bọ bu đầy (puluvaka)

 10. Chỉ là một bộ xương (aṭṭhika)

  nguyên vẹn hoặc rời rạc,

  hay chỉ còn là một nhúm bột trắng.

Đề mục Bất Mỹ này chỉ có thể dẫn đến Sơ thiền, không thể cao hơn. Vì muốn tu đề mục này phải luôn có Tầm.

Trích Thiền Chỉ Tịnh (samatha) & Thiền Quán (vipassanā)
Triết Học A Tỳ Đàm

Minh họa: Tranh cuộn Kobayashi Eitaku (小林永濯) (viện bảo tàng Anh Quốc).


Tản Mạn Tâm Tư | | Danh Lợi

Niềm Tin | | Vô Thủy

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com