Asubha

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Asubha

Mười Đề Mục Bất Mỹ (từ cũ là Bất Tịnh)

Chữ Asubha có hai nghĩa: Không đẹp và không sạch. Theo lý mà nói, nếu phải chọn một trong hai thì chữ bất mỹ (không đẹp) sẽ chính xác hơn là bất tịnh. Vì nói không đẹp thì có thể bao gồm cả không sạch, nhưng trong cái không sạch không bao hàm được ý nghĩa không đẹp. Chúng ta có thể xem kinh mà thấy điều này, và hai ngài Sumedho (một thiền sư người Mỹ) và Brahmavamso (một thiền sư bên Úc) đều là học trò ngài Ajahn Chah, đã lên tiếng về điều này từ lâu.

Ở đây đề mục là xác chết ở các giai đoạn:

 1. Trương sình (uddhumātaka)

 2. Xanh xám (vinīlaka)

 3. Chảy nước vàng (vipubbaka)

 4. Bị đứt lìa nhiều khúc (vicchiddaka)

 5. Bị dã thú hay côn trùng xâm phạm dở dang (vikkhāyitaka)

 6. Từng phần tử thi bị vung vãi rời rạc đây đó (vikkhittaka)

 7. Bị băm nát từng mảnh vụn (hatavikkhitaka)

 8. Ướt đẫm máu tươi (lohitaka)

 9. Dòi bọ bu đầy (puluvaka)

 10. Chỉ là một bộ xương (aṭṭhika)

  nguyên vẹn hoặc rời rạc,

  hay chỉ còn là một nhúm bột trắng.

Đề mục Bất Mỹ này chỉ có thể dẫn đến Sơ thiền, không thể cao hơn. Vì muốn tu đề mục này phải luôn có Tầm.

Trích Thiền Chỉ Tịnh (samatha) & Thiền Quán (vipassanā)
Triết Học A Tỳ Đàm

Minh họa: Tranh cuộn Kobayashi Eitaku (小林永濯) (viện bảo tàng Anh Quốc).


Bi | | Xúc Thực

Niềm Tin | | Vô Thủy

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com