Vô Thủy

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Vô Thủy

Dòng Luân Hồi Là Vô Thủy.

Vô thủy ở đây nghĩa là không có điểm bắt đầu. Cuộc luân hồi của phàm phu là một vòng tròn khép kín, trong đó 5 uẩn liên tục sanh diệt trong từng khoảnh khắc. Ta tuyệt đối không thể dùng khái niệm thời gian thường thức để hình dung ra một điểm bắt đầu nào đó của vòng tròn này. Như không ai có thể nói đến một giới hạn của vũ trụ, về thời gian thì ta cũng không thể nào nói đến một điểm bắt đầu của dòng chảy tử sinh. Cứ hình dung đó là một dòng chảy miên viễn bất tuyệt, mỗi kiếp sống chỉ là một dấu chấm bé xíu.

Đức Phật đã giải thích cuộc luân hồi đó bằng hệ thống nhân quả trong giáo lý Duyên Khởi. Để hiểu được hệ thống giáo lý này ta chỉ có một con đường duy nhất là tu tập Tuệ quán.

Đây là lý do mà trung tâm Tuệ quán Pa Auk đã xem việc quán chiếu 12 Duyên Khởi là một kiểu tu Tứ Niệm Xứ rốt ráo.

Ta hãy thử vẽ một vòng tròn với một điểm bắt đầu, khi vòng tròn đã hoàn tất thì rõ ràng ở đó ta không thể tìm thấy một điểm đầu hay điểm cuối nào hết. Dòng chảy của 12 Duyên Sinh cũng vậy, cũng không có điểm đầu và cuối. Vòng tròn đó chỉ được phá vỡ khi nào ta cắt đứt được 2 căn cội sanh tử là Vô Minh và Tham Ái. Trong kinh Đại Duyên số 15 của Trường Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy:

“Này Ananda, giáo lý Duyên Khởi này vô cùng sâu sắc. Vì không hiểu được nó nên thế giới này rối mù như một cuộn chỉ, một tổ chim, một đám sậy và chúng sinh phàm phu đã không thoát khỏi sinh tử và đọa lạc.”

Trích Triết học A Tỳ Đàm


Tâm Ác | | Khoảnh Khắc

Asubha | | Tám

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com