Hư Không


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Hư Không


Video trích từ bài ngày 06-10-2019 tại Houston
HIỆN HỮU DUYÊN LY KHỨ DUYÊN

Thế giới này là sự kết hợp của có và không. Thí dụ như một cái tô, thì cái tô nó cũng phải kết hợp cái có và cái không nó mới làm nên cái tô. Cái có là nó phải có cái thành ở chung quanh và cái ruột rỗng ở giữa thì nó mới phát huy được cái tác dụng của cái tô. Còn một căn nhà phải có cái vách bên ngoài và khoảng không ở trong. Thì cái khoảng rỗng đó gọi là hư không. Trên 1 bức tranh chỗ cây cọ chạm tới là một phần của bức tranh, chỗ cây cọ không chạm tới cũng là một phần của bức tranh, cái có và cái không hỗ trợ lần nhau để tạo ra bức tranh đó. Trong sinh hoạt đói là không, no là có. Đói là bụng trống, no là bụng đầy, cái không nó hỗ trợ cái có. Đầy và vơi hỗ trợ lẫn nhau. Người ta nói hôn nhân là sự kết hợp giữa hai mảnh đời đơn chiếc, trong cuộc sống hôn nhân nếu không gian tự do giữa hai người càng lớn thì hôn nhân càng bền, không gian tự do giữa hai người mà hạn hẹp thì cuộc hôn nhân đó sẽ rất ngột ngạt, tù túng, cho nên từ ngày đám cưới hai người đã cầm tù nhau bằng 1 sợi dây xích chỉ có 1 khoen.

Cho nên thế giới này được hình thành từ những khoảng trống, từ những khoảng trống đó mới phân biết được A và B. nếu không nói thành 1 khối hay sao, và cái không đó dược gọi là Hư Không, đơn giản vậy thôi.

Kalama tri ân bạn Loan Anh ghi chép.


Buồn Vui | | Kham Nhẫn

Vết Chai Tâm Thức | | Gồng hay Né

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com