22 Quyền
© toaikhanh.comXIN LƯU Ý

Thông Báo của Chủ nhiệm trang mạng


Trang toaikhanh.com này do tôi, Cao-Xuân Kiên, một kẻ phàm đang bắt đầu học hỏi về Phật giáo Nam truyền, cư ngụ tại Sydney Australia, lập nên để sưu tầm và lưu trữ các bài giảng pháp thoại của Sư Giác Nguyên (Toại Khanh). Tôi cũng có lập phương tiện trên mạng và yêu cầu nhiều phật tử có hảo tâm nghe và ghi chép lại các bài giảng.

Những bản ghi chép nháp này chưa được Sư xem qua và chỉnh sửa nên hoàn toàn không được xem như chính là lời Sư đã giảng.

Tôi thỉnh thoảng thấy có đoạn nào hay và có lợi ích cho bản thân tôi thì tôi trích vào phần Suy Ngẫm. Đồng thời tôi cũng gửi lên trang facebook toaikhanh.fb để phổ biến cho nhiều phật tử khác cùng tham khảo.

Không may cho chúng tôi là có một vài bài bị lỗi chính tả, dư chữ, thiếu chữ v.v... và một vài cá nhân đã đem ra bêu xấu chể diễu công khai trên facebook. Những lỗi ghi chép ấy tuy có thể không trầm trọng nhưng lại gây tác hại thị phi đến công đức hoằng pháp của Sư.

Vì vậy, buộc lòng chúng tôi phải ngưng phổ biến các đoạn trích có lợi ích ấy và ngưng trang facebook toaikhanh.fb. Tôi cũng xin yêu cầu quý vị tránh chia sẻ những bài trên trang này vì có thể bị thiếu sót khi chưa được hiệu đính.

Xin đặc biệt lưu ý: Sư Giác Nguyên hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang mạng này. Chỉ riêng tôi, chủ nhiệm trang này là Cao-Xuân Kiên, chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.

Riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com xin tiếp tục công trình ghi chép của chúng ta.

Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

admin@toaikhanh.comyoutube
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

22 Quyền

Quyền (indriya) là những pháp căn bản đóng vai trò chủ yếu cho đời sống chúng sinh trong Tam Giới. Chính các pháp này đã làm nên sự khác biệt giữa Phàm với Thánh, Dục giới với Đáo đại, Nam với Nữ, đời sống tinh thần và vật chất.

Có tất cả 22 Quyền chia thành 5 nhóm như sau:

 1. Sắc Quyền (rūpa-indriya)

  • Nhãn quyền (cakkhundriya): Thần kinh thị giác (cakkhupāsada)
  • Nhĩ quyền (sotindriya): Thần kinh thính giác (sotapāsada)
  • Tỷ quyền (ghānidriya): Thần kinh khứu giác (ghānapāsada)
  • Thiệt quyền (jivhindriya): Thần kinh vị giác (jivhāpāsada)
  • Thân quyền (kāyindriya): Thần kinh xúc giác (kāyapāsada)
  • Nữ quyền (itthindriya): Sắc tố nữ (itthibhāvarūpa)
  • Nam quyền (purisindriya): Sắc tố nam (purisabhāvarūpa)

 2. Nhóm Mạng Quyền (jīvitindriya)

  • Mạng quyền (jīvitindriya): Gồm cả Danh (jīvitindriyacetasika) và Sắc mạng quyền (jīvitarūpa), tức sức sống tiềm ẩn hay nguồn năng lượng duy trì sự tồn tại.

 3. Nhóm Danh Quyền (nāma-indriya)

  • Ý quyền (manindriya): Gồm 89 hoặc 121 tâm (citta).
  • Tín quyền (saddhindriya): Niềm tin.
  • Tấn quyền (viriyindriya): Sự cố gắng.
  • Niệm quyền (satindriya): Khả năng ghi nhớ.
  • Định quyền (samādhindriya): Khả năng tập trung tư tưởng.

 4. Nhóm Thọ Quyền (vedanā-indriya)

  • Khổ quyền (dukkhindriya): Cảm giác đau đớn của thân.
  • Lạc quyền (sukhindriya): Cảm giác dễ chịu của thân.
  • Ưu quyền (domanassindriya): Cảm giác khó chịu của tâm lý.
  • Hỷ quyền (somanassindriya): Cảm giác dễ chịu của tâm lý.
  • Xả quyền (upekkhindriya): Cảm giác hững hờ, lãnh đạm của tâm lý.

 5. Nhóm Tuệ Quyền (paññā-indriya)

  • Tuệ quyền (paññindriya): Khả năng hiểu biết, nhận thức vấn đề một cách đúng đắn.
  • Vị Tri quyền (anaññātiññassāmītindriya): Tâm sở Trí Tuệ (paññā) trong tâm Sơ đạo (sotāpattimagga), được gọi như vậy vì đây là trí biết được điều mình chưa từng biết bao giờ, tức sự giác ngộ Tứ đế.
  • Dĩ Tri quyền (aññindriyapaññā): Trí biết thêm đôi phần về điều mình đã từng biết qua một lần, ở đây chỉ cho tâm sở Trí Tuệ trong 3 Đạo cao và 3 Quả thấp.
  • Cụ Tri quyền (aññātāvindriyapaññā): Trí biết được một cách rốt ráo lý Tứ đế mà mình đã từng biết qua, ở đây chỉ cho tâm sở Trí Tuệ trong tâm A-la-hán Quả (arahattaphala).

Trích Triết học A Tỳ Đàm


Tâm Ác | | Tam Tướng

Gồng hay Né | | Nhân và Quả

EnglishKinh Nghiệm Tuệ Quán (Tập II)


Địa chỉ liên lạc để có sách:

☎ Cô Trần Thị Ngọc-Tuyết: 0934183043
Có ship COD qua bưu điện.

☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378

🛋 Thỉnh sách trực tiếp tại địa chỉ:
464/22 Hoà Hảo, phường 05, quận 10 TPHCM.

✉ Độc giả ở Mỹ thỉnh sách xin liên lạc qua email:
jennitran433@yahoo.com

✉ Độc giả ở Úc thỉnh sách xin liên lạc qua email:
nhan.tran1971@yahoo.com.au


Tủ Sách Toại Khanh

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com