Cũng


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Cũng


Video trích từ bài Cái Gì và Tại Sao
giảng trên Zoom ngày Thứ Hai 03.08.2020

Sẽ có một ngày mình tu mình thấy giáo lý hành trì nhận thức gom lại chỉ mấy cái chữ CŨNG: Thích ghét buồn vui gì thì nó CŨNG là vô ngã vô thường, CŨNG là do các duyên mà có. Cho dầu phước báu có nhiều cách mấy, nó về ở cảnh trời nào đi nữa rồi CŨNG có lúc nó đi xuống. Thiện hay ác CŨNG là cái nhân sanh tử. Thiện hay ác CŨNG đều luôn luôn sanh diệt.


Hành Đạo và Chứng Đạo | | Bốn hạng học Đạo

Tạo Nghiệp | | Lựa Đậu

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com