Cũng 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Cũng


Video trích từ bài Cái Gì và Tại Sao
giảng trên Zoom ngày Thứ Hai 03.08.2020

Sẽ có một ngày mình tu mình thấy giáo lý hành trì nhận thức gom lại chỉ mấy cái chữ CŨNG: Thích ghét buồn vui gì thì nó CŨNG là vô ngã vô thường, CŨNG là do các duyên mà có. Cho dầu phước báu có nhiều cách mấy, nó về ở cảnh trời nào đi nữa rồi CŨNG có lúc nó đi xuống. Thiện hay ác CŨNG là cái nhân sanh tử. Thiện hay ác CŨNG đều luôn luôn sanh diệt.


Làm Chủ Cảm Thọ | | Thiền Mông Cổ

Tạo Nghiệp | | Lựa Đậu

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com