Nền Đất Nền Gạch


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.com


youtube
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Nền Đất Nền Gạch

Người tu có lúc phải giữ cái tâm như cái nhà nền đất, có lúc phải giữ cái tâm như cái nhà nền gạch. Tại sao mình có lúc phải giữ cái tâm như cái nhà nền đất? Để khi có lúc chuyện gì xảy ra mình cũng coi nó như pha. Tức là bao nhiêu bụi đời rớt xuống mình cũng coi như không có. Đó gọi là tu mà giữ cái tâm như cái nhà nền đất. Còn tu mà giữ cái tâm như cái nhà nền gạch là sao? Có nghĩa là trên cái nền gạch đó mình mau chóng, dễ dàng, kịp thời phát hiện bất cứ hạt bụi, hạt cát nào rớt trên đó. Hễ có là mình biết ngay. Phải có những lúc giữ cái tâm như cái nhà nền gạch. Lúc giữ cái tâm như cái nhà nền gạch là một vấn đề nho nhỏ nó xảy ra là mình biết ngay. Còn giữ cái tâm như cái nhà nền đất chuyện gì cũng coi như pha.

Có lúc phải coi mọi thứ như pha, có lúc phải kịp thời phát hiện. Mà trong đời sống vật chất cũng vậy. Có lúc mình phải coi pha là sao? Là ăn gì cũng được, lạnh một chút, nực một chút cũng không sao. Như vậy đúng hay sai? Nhưng mà khi nghe cảm giác lạ, có cái đau ngộ ngộ trong người, thì bắt buộc không được coi thường. Hai cái này khác không? Có mâu thuẫn không? Không hề mâu thuẫn.

Lạnh một chút không sao, nực một chút không sao, ăn rồi dở một chút không sao, ngứa một chút không sao. Mình coi thường những thứ đó. Nhưng có những dấu hiệu trong cơ thể mình không được quyền coi thường. Vì có thể nó là ung thư. Thì người tu y chang như vậy mà hiểu.

Có lúc anh phải giữ cái tâm như cái nhà nền đất, chuyện gì cũng là bụi trên nền đất. Mà bụi trên nền đất là ít quét nhất, mình chỉ lượm rác là xong. Biết nhà nền đất không? Dân Sài Gòn không biết nó. Nhà nền đất nó ngộ lắm, nhà đất mà không đi hoài nó thành ra cái "vảy rồng" biết không? Thì đất nó sạt xuống, nó nén xuống. Chân trần đi trên đó mát lắm. Cái nhà kiểu đó thì chăm sóc rất là sướng, bởi vì mình chỉ lượm rác thôi, chứ mình không có sợ bụi. Vì bản thân nó là bà cố của bụi rồi, thì sao mà phải quét gì nữa. Nhưng có lúc mình phải giữ cái tâm như cái nhà nền gạch. Chỉ cần một chút xíu phiền não là biết liền. Nhớ như vậy.

Trích bài giảng Quả Duyên và vật Thực Duyên
Kalama xin tri ân bạn Nguyenhuongbichhue ghi chép.


Hành Trì Chánh Pháp | | Hạnh Phúc Của Người Hạ Căn

Dấu Chân Bò | | aññamaññapaccayo

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com