Ai Trên Thuyền Kia


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Ai Trên Thuyền Kia

Mình đang đi thuyền trong đêm tối mà bị một cái thuyền khác tông vào. Nếu mình nhìn lên cái thuyền kia mình thấy không có người thì mình không có giận. Nhưng nếu mà trên chiếc thuyền kia có người, thì lại chia hai trường hợp. Cái người trên đó là ai? Bạn thân mình mình sẽ có phản ứng khác, người lạ mình sẽ có phản ứng lạ khác. Rồi người lạ mà khác giới hay đồng giới lại cũng khác. Nếu mình là nam mà gặp đứa tông là nữ thì khác. Mà nữ xấu mình sẽ có phản ứng khác với nữ đẹp. Mà nó chưa chồng là khác mà nó có người khác rồi là lại là khác. Có nghĩa là cũng bị tông thuyền mà có giận hay không là nó tùy thuộc cái trên thuyền chứ không phải là bản thân cái cú tông. Không phải bản thân chiếc thuyền mà còn là cái đi kèm với chiếc thuyền.

Như vậy có nghĩa là bản thân mọi sự vật, mọi sự việc nó xảy đến với mình, bản thân nó chưa là gì hết. Nhưng mà cái nhận thức, cái đánh giá của mình về sự việc đó còn tùy thuộc vào vô số những chuyện khác đính kèm.

Ăn bánh xèo mà không rau nó kỳ dữ lắm. Vì bản thân bánh xèo nó chưa đủ. Phải có rau, phải có nước chấm. Có nhiều món không ra gì mà nó ngon nhờ nước chấm. Đúng không ?

Trích bài giảng Giáo lý Duyên Khởi
Kalama xin tri ân bạn vuihtv ghi chép


Bụi | | Giải Thoát

Tự Thắng | | Tái Sanh

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com