Quả Xấu Nhân Lành


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Quả Xấu Nhân Lành

Khi nói đến quan hệ Nhân Quả thì nhớ dùm mấy cái này:

  1. Nhân với Quả. Mình làm cái gì thì sẽ tạo ra cái Quả tương ứng.

  2. Nhân với Nhân. Đời này mà ta thường sống với tham, sân, si thì đời sau sanh ra ta dễ dàng quay lại với tham, sân, si. Mà đời này ta sống với từ bi, trí tuệ, kham nhẫn, chánh niệm, thiền định thì đời sau ta sẽ dễ dàng quay lại kham nhẫn, chánh niệm, trí tuệ, thiền định.

  3. Quả với Nhân. Có thể bây giờ chúng ta sanh ra dưới một vì sao xấu. Chúng ta không có đẹp, không giàu, không khỏe. Đó là cái Quả xấu. Nhưng một người biết đạo họ vẫn tận dụng, tranh thủ mọi tình huống để mà sống thiện.

Cứ nhớ thế này không phải để tự an ủi, không phải "con cáo chê nho xanh", mà là sự thật. Chúng ta hãy nhớ rằng trong cái đói nghèo, xui rủi nó lại cho ra rất nhiều cơ hội để chúng ta sống thiện. Và trong cái sung túc, giàu có nó cũng cho nhiều cơ hội để chúng ta sống thiện. Cả hai cái đó không có cái nào kém cạnh cái nào. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm câu nói này trước vong linh của thất thế phụ mẫu, cha mẹ nhiều đời của tôi.

Có nghĩa là trong cảnh đói nghèo, cơ cực nó kín đáo cho nhiều ra cơ hội để tu tập lắm. Vấn đề là mình có biết tận dụng nó hay không. Ngay trong cái cơ hội vàng son rực rỡ chói lọi nó cũng cho ra nhiều cơ hội sống thiện không kém. Và ngược lại, bên cái ác cũng vậy. Quả ác là cơ hội cực tốt cho nhiều tội ác nhưng đồng thời Quả ác cũng là cơ hội cực tốt cho nhiều cơ hội hành thiện. Quả lành cũng vậy, nó là cơ hội cực tốt cho nhiều chuyện lành nhưng cũng là cơ hội cực tốt cho nhiều cái ác. Tin tôi đi.

Vấn đề là mình biết, nói theo từ trong nước là "tận dụng", "xử lý" hoàn cảnh một cách thông minh. Người không biết đạo họ bị chìm sâu trong Quả, họ lọt vô cái Quả họ xoay sở không được. Biết đạo ba mớ, họ có nghe nói "Đã là Quả đâu có sửa được đúng không sư?" Đúng, Quả sửa không được. Nhưng hãy nhớ câu nói Tây phương này "Chỉ có 10% là những gì bên ngoài xảy đến cho ta, còn 90% là phản ứng tâm lý của ta." (*) Cái đó nó mới quan trọng. Chúng ta đương nhiên có thể nghèo, đói, xấu, bệnh. Nhưng cái thái dộ tâm lý của chúng ta trong hoàn cảnh đó nó ra sao đó là chuyện khác. Chứ đừng có nói là tại tôi đói nghèo nên tôi phải bất thiện. Sai.

Trích bài giảng Quan hệ Nhân và Quả
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.
Charles R. Swindoll

Cáo chê nho xanh: Câu chuyện ngụ ngôn của Aesop kể về một con cáo đói. Sau khi không tìm được cách nào để với tới chùm nho chín trên cây cáo bỏ cuộc và nói: "Nho còn xanh lắm!"


Phật Học theo số | | Bùa Chú Thần Thông

Bhavanga | | Nguyện

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com