8 giới, 5 căn, 6 căn

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

8 giới, 5 căn, 6 căn

Sẽ có một ngày mình không còn nhớ đến giới 5, giới 8, giới 10 mà mình sinh hoạt một cách rất tự nhiên, mà trong đó nó không sót cái 5 cái 8 cái 10. Tùy thuộc vào cấp độ tu hành mà khi anh sanh về các cảnh giới cõi trời anh đi cõi nào. Trong kinh nói trai giới có 3 trai giới trong bát quan: Trai giới ngoại đạo, trai giới người chăn bò, trai giới thánh nhân.

Trai giới ngoại đạo là trai giới hạn chế, cái chữ này bắt nguồn từ Ân Độ. Thời đức Phật cũng có những đại có bát quan trai. Hạn chế là sao, là chỉ giữ tới 3 giờ chiều thôi. Vì nó nói với sư phụ là con có hẹn với bạn nên 3 giờ chiều nay con có ăn có nhậu. Đó là giữ giới hạn chế về không gian. Giữ giới vậy gọi là giữ giới ngoại đạo. Còn giữ giới chăn bò là sao? Là ráng giữ 8 giới cho đến sáng mai. Đi làm sáng ráng sao chiều về giao đủ bò cho chủ 18-20 con gì đó. Có nghĩa là làm sao chiều giao đủ bò cho chủ, còn buổi trưa là tôi đá banh, tôi hái trái, tôi tắm xong, tôi đá dế, tôi đi câu, kệ chuyện của tui miễn sao chiều về tui giao đủ 17-19 con bò cho chủ không mất con nào, không gãy sừng, không bị trầy xước, thương tích, là xong. Giữ giới kiểu đó là tà đạo quỷ thần. Còn hạng thứ ba là giữ trai giới kiểu thánh nhân. Là sao? Không bị hạn chế không gian thời gian và họ cảm thấy hạnh phúc khi họ giữ trai giới. Họ thấy họ được bảo vệ, họ thấy họ được an toàn khi an trú trong trai giới, họ không bị gò bó trong con số 8. Mà họ tu trong con số 6.

8 là 8 giới còn 6 là 6 căn.

Các vị có đồng ý với tôi là tu lấy 6 căn nó rộng hơn 8 giới, đúng không? Con số 6 nó nhỏ hơn số 8 nhưng mà nó rộng hơn số 8 đúng không?

8 giới

Không Sát Sanh
Không Trôm Cắp
Không Tà Dâm
Không Vọng Ngữ
Không Rượu Chè
Không ăn Quá Giờ
Không Ca Múa, Trang điểm
Không Nằm Giường Cao đẹp

6 căn

Nhãn (Thị Giác)
Nhĩ (Thính Giác)
Tỉ (Khứu Giác)
Thiệt (Vị Giác)
Thân (Xúc Giác)

Ý (Tâm Thức)

Bây giờ tôi nói tôi không có phạm, nhưng tôi thấy ni cô đẹp tôi hay ngồi tôi nhìn. Tôi thích nhìn trai đẹp gái đẹp nên tôi nhìn, rồi tôi hay quan sát áo quần, tôi thấy bà đó bả phối đồ hay. Tôi không có xức nước hoa nhưng mà ai đi ngang tôi ngửi tôi thấy mùi này hay nè, mùi kia nồng quá, mùi này được. Các vị hiểu tôi nói không? Tức là tôi đâu có phạm, tôi nhìn gái nhìn trai tôi đâu có phạm, trong bát quan đâu có phạm, nhưng mà nó chưa đúng mức. Bởi vậy tu còn bị kẹt trong cái 8 nó không có như trong cái 6. Vì tu 8 là miễn sao không phạm 8 thôi. Còn tu 6 khó. Tu 6 là tu 100%. Tu 8 thấy nó ghê gớm chứ nó chỉ có 10% so với 6 thôi. Thí dụ như ngay cả việc mình trùm mền tắt đèn mà mình nghĩ tầm bậy thì mình cũng không để yên được. Mình biết là bậy mình phải bỏ nó mới đúng là tu 6. Thông thường là tu 5 thôi. 5 gì? 5 căn. Ví dụ tôi đâu có nhìn bậy, tôi đâu có nghe bậy, tôi đâu có xức mùi dầu thơm, tôi đâu có ăn ngon. Nói chung là mình chỉ tu có 5 căn thôi còn căn thứ 6 thì mình ... thả nổi.

Cho nên tùy thuộc vào cái mức, cái "level" và cái "quality" (phẩm chất) mà cái chỗ ta đi về không giống nhau. Mặc dù 3 người mình ai cũng bát quan sạch sẽ, không có phạm cái gì, nhưng mà nó chênh lệch nhiều lắm. Bát quan bà này bả chết với con số 8. Tôi thì số 5, cô này số 6. Bây giờ hiểu chưa? Bà này bả canh sao không phạm 8 giới thôi. Tôi khá hơn, tôi tu số 5. Còn cô này tu số 6 là tốt nhất.

Chính các cái này nó trở thành tiền nghiệp cho kiếp sau. Ba cách này là tiền nghiệp cho kiếp sau, hiểu ko ta? Vì nó là cái nhân. Tại sao mình gọi cái này là tiền. Tiền tức là trước đó, những gì mình đang làm bây giờ nó sẽ là tiền nghiệp cho ngày mai. Còn hôm qua là tiền của hôm nay. Và hôm qua đã có lúc nó là hiện tại. Hôm qua mình nói mình sống cho hiện tại, nhưng mà cái hiện tại của hôm qua nó trở thành tiền nghiệp cho hôm nay. Cho nên những gì ta là hôm nay nó là tiền nghiệp cho kiếp sau.

Lý do nào mà mình chọn cái này mà không cái kia? Là do khuynh hướng tâm lý.

Cho nên có 2 cái đưa chúng ta tái sanh về đâu. Cái thứ nhất là 3 cách giữ giới này nó là tiền nghiệp cho kiếp sau. Thứ hai là tại sao trong 3 cách này anh chọn cách này mà không chọn cách kia đó là khuynh hướng tâm lý.

Người ly dục tu thiền sắc giới với 30 đề mục thiền chỉ thì chết sanh về các cõi phạm thiên, hữu sắc, với điều kiện là đắc được sơ thiền trở lên. Các vị Phạm Thiên này có biết kiếp trước của mình không? Biết chứ. Nhưng có điều là họ nhớ về kiếp trước giống như mình nhớ về chuyện của năm rồi tháng trước vậy đó, chứ họ cũng không có hiểu như người có học Phật pháp. Tức là vô ngã, vô thường, mọi thứ do duyên mà có, có rồi phải mất v.v... Có những vị họ không biết gì hết, gọi là tà kiến. Rồi có những vị họ còn động trời như vầy nữa: họ tưởng họ đời đời bất tử. Tức là trên cõi Phạm Thiên vẫn còn những cái tà kiến, thường kiến. Trình độ nào thì tà kiến trình độ đó.

Trong Kinh Phạm Võng – Trường Bộ Kinh, Đức Phật dạy rất rõ là sức nhớ của họ rất là hạn chế. Trên cõi đó họ sống rất là lâu, mấy trăm đại kiếp trái đất, nhưng họ không nhớ họ sinh hồi nào, chết lúc nào nên họ tưởng họ bất tử. Có nghĩa là tùy trình độ mà có cái mức độ tà kiến khác nhau. Bây giờ nói vầy cho dễ hiểu. Khi mà cô không biết chữ cô có rất nhiều chuyện hiểu lầm, đến khi cô có bằng tú tài rồi cô cũng vẫn có rất nhiều chuyện hiểu lầm; đúng ko? Rồi cái thằng không biết chữ nó nói: "Ủa sao kỳ vậy? Bà này bả có bằng tú tài mà bả cũng có cái hiểu lầm là sao?" Phạm thiên đi lên đó bằng cái gì? Đi lên bằng thiền định thôi. Ngày xưa cô nghèo dữ lắm, nhưng giờ cô là tỉ phú đô la thì cái bệnh nan y mà cô mang trong người cô đó giờ nó có còn trong người cô không? Còn chứ. Đâu phải thành tỉ phú là hết bịnh được đâu. Người ta có câu này rất là hay “Bạn đi với tốc độ nào thì bạn cũng không thể nào rời khỏi cái bóng của mình” Đi với tốc độ 1000km/h thì nó cũng vẫn đi theo mình. Nghĩa là đạt tối thiểu sơ thiền, cùng với các phước nhiều hơn thì có hành trang mang theo. Chứ đừng ngồi dệt mộng là lên trên đó làm Sếp. Còn cái này mới tang thương nữa. Sống càng lâu thì cái tà kiến nó càng lớn.

Trích bài giảng Các cảnh giới tái sinh 1
Kalama xin tri ân mai.pttm1010 & anh.trinhquynh229 ghi chép


Sống có lý tưởng | | Chí Hiếu

Nguyện | | 24 Duyên theo A Tỳ Đàm

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com