Palibodha

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Palibodha

Tức là Quái Niệm. Trong lúc tu tập Chỉ Quán nói chung hành giả cần phải đối diện
mười sự bận tâm, nặng lòng sau:

 1. Sự bận tâm về trú xứ
  (avasa-palibodha)

 2. Sự bận tâm về các mối quan hệ
  (kula-palibodha)

 3. Sự bận tâm về vật chất
  (labha-palibodha)

 4. Sự bận tâm về thầy bạn chung quanh
  (gana-palibodha)

 5. Sự bận tâm về công việc
  (kamma-palibodha)

 6. Sự bận tâm về chuyện đi đứng
  (addhana-palibodha)

 7. Sự bận tâm về người thân thuộc
  (nati-palibodha)

 8. Sự bận tâm về tình trạng sức khỏe
  (abadha-palibodha)

 9. Sự bận tâm quá đáng về chuyện học hành, nghiên cứu
  (gantha-palibodha)

 10. Sự bận tâm về kết quả tu chứng
  (iddhi-palibodha).

Trích Kinh Nghiệm Tuệ Quán (Tập II)


Học Pháp Vô Thượng | | Tạo Nghiệp

24 Duyên theo A Tỳ Đàm | | Quan Hệ Giữa Nhân và Quả

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com