Palibodha


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
 1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
 2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
 3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
 4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
 5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.com


youtube
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Palibodha

Tức là Quái Niệm. Trong lúc tu tập Chỉ Quán nói chung hành giả cần phải đối diện mười sự bận tâm, nặng lòng sau:

 1. Sự bận tâm về trú xứ
  (avasa-palibodha)

 2. Sự bận tâm về các mối quan hệ
  (kula-palibodha)

 3. Sự bận tâm về vật chất
  (labha-palibodha)

 4. Sự bận tâm về thầy bạn chung quanh
  (gana-palibodha)

 5. Sự bận tâm về công việc
  (kamma-palibodha)

 6. Sự bận tâm về chuyện đi đứng
  (addhana-palibodha)

 7. Sự bận tâm về người thân thuộc
  (nati-palibodha)

 8. Sự bận tâm về tình trạng sức khỏe
  (abadha-palibodha)

 9. Sự bận tâm quá đáng về chuyện học hành, nghiên cứu
  (gantha-palibodha)

 10. Sự bận tâm về kết quả tu chứng
  (iddhi-palibodha).

Trích Kinh Nghiệm Tuệ Quán (Tập II)


Gậy Thúc Ngựa | | Kham Nhẫn

24 Duyên theo A Tỳ Đàm | | Quan Hệ Giữa Nhân và Quả

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com