Ba Lô


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Ba Lô

Chúng ta chắc chắn là 1 trong 4 trường hợp hành nhân sau:

1. Đeo một gùi hành lý đầy những thứ không cần thiết.

2. Đeo một túi hành lý toàn thứ cần thiết.

3. Chỉ đeo ba lô không, không có đồ đạc gì.

4. Không đeo ba lô nhưng có chỗ để đến.

Có thể nói một người không biết Phật pháp thường ở Nhóm 1. Tức là đeo hành lý mà toàn thứ không cần thiết, chưa kể có thứ có hại cho mình.

Đa phần chúng ta đầu tư thật nhiều cho thứ không cần thiết. Đó là con người. Còn động vật cấp thấp thì cả đời chúng chỉ biết kiếm tìm, gồng gánh thực phẩm, kiếm tìm chỗ ở, và giao phối.

Nhóm 2 là biết lựa chọn để chuẩn bị túi hành lý gồm thứ cần thiết. Tức là những phàm phu nghe Phật pháp và biết trau dồi chánh niệm.

Nhóm 3 là chỉ đeo túi hành lý không có đồ đạc gì. Là những vị xuất gia, cư sĩ từ chối đời sống tiện nghi, thực sự sống đời tay trắng. Không cưu mang gì nhưng trên vai còn cái túi. Ngay bây giờ, tuy cái gì họ cũng buông, nhưng còn phàm phu nên cái túi hành lý trước mắt vẫn còn. Nhưng hễ còn cái túi thì sẽ có vật để đựng.

Tôi có gặp một anh người quen, vai u thịt bắp nhưng đeo túi nhỏ và hơi nữ. Tôi hỏi thì ảnh nói: "Vì biết tật của mình nên chỉ mang cái túi nhỏ, chỉ đem được những thứ gọn gọn nhỏ nhỏ thôi. Còn đeo túi lớn là thế nào cũng nhét đủ thứ vô." Khi còn chỗ để chứa thì sớm muộn sẽ có cái để nhét vô mặc dù trước mắt là không có.

Trích bài giảng Thương Mình hay Mình Thương
Kalama xin tri ân bạn vuihtv ghi chép


Alokabahulo | | Nguyên Liệu Canh Chua

Ngạ Quỷ Vườn Xoài | | Đen

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com