Quên và Thấm


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Quên và Thấm

Học cho nhiều rồi cũng trở về với sống Chánh Niệm. Tui sợ nhất là cái câu "Thiền đi con!" Mà trong khi "con" hổng hiểu khỉ mốc gì về bản thân con. Cái đó là cái điều tui đại kỵ. Nếu mình hiểu được những bài giáo lý mình nghe xưa nay thì khi mình bước về Kalama mình sẽ là một hành giả có cái đầu. Tui sợ nhất là hành giả chỉ có cái chân và có cái mông. Tui sợ lắm. Hành giả chỉ có cái mông cái chân là sao? Cái mông có nghĩa là ngồi giỏi, cái chân là đi giỏi; còn cái đầu thì ... trống rỗng. Ít ra mình phải biết. Còn nói cái chuyện học nhiều "sở tri chướng", học nhiều trở thành ra là con mọt sách thì cái đó là do mình. Cũng giống như nói: Tiền nhiều thì bận rộn với tiền cho nên không cần kiếm tiền. Nói vậy là sai. Anh phải có tiền anh mới bỏ tiền được.

Khi có giáo lý rồi anh sống kiểu có giáo lý. Rồi anh quên cái điều anh đã học nhưng anh vẫn sống đúng theo đó mặc dù anh quên mất cái lý thuyết. Cái đó là cái tôi cần. Phải học xong rồi quên nó đi nhưng mà vẫn sống đúng với điều mình đã học. Thì đó là anh đã đắc cái học. Chưa nói tới đắc cái hành, nhưng cái học thì đúng là đắc rồi đó. Học kỹ đi rồi quên lý thuyết nhưng vẫn sống đúng với điều mình đã học đó gọi là đắc cái học.

Ví dụ hồi nhỏ người lớn dạy mình phải lễ phép, phải ngoan hiền, phải dễ thương. v.v... Khi mà mình còn canh cánh vậy mình chưa có đắc cái lời dạy đó của ba má. Nhưng sẽ có một ngày mình không còn nhớ ai đã dạy mình cái đó mà tự nhiên mình ngoan, mình dễ thương, dễ gần, mình dễ chịu, mình lịch sự, mình để ý, tế nhị tâm lý ... mà mấy cái này tự động ở trong nó trào ra chứ không phải là do mình bị ám ảnh bởi lời dạy của ai hết. Cái đó mình là đã đắc rồi đó. Hiểu hông?

Ở đây cũng vậy, học rồi cũng một ngày nào đó dù có quên lý thuyết đi nhưng mà mình lại vẫn làm đúng những gì mình đã học, nó trở thành cái con người* của mình rồi. Mình tu là tu cái đó đó. Sẽ có một ngày nó trở thành cái vốn riêng của mình mà mình cũng không còn nhớ là mình đã học ở đâu, với ai.

Trích bài giảng Tâm thức - Nguồn gốc tái sanh
Kalama xin tri ân bạn loantrinhtp ghi chép.


(*) English: "Second nature"


Chúng Tôi và Chúng Ta | | Buông và Nắm

Đen | | Bóng Tối và Ánh Sáng

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com