Giáo lý Tứ Đế

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Giáo lý Tứ Đế

Có bốn sự thật chúng ta bắt buộc phải thấy. Phải thấy nó bằng trí tuệ giác ngộ để không còn là phàm phu nữa, không còn sanh tử nữa:

  1. Sự thật thứ nhứt là mọi hiện hữu ở đời là khổ dầu tất cả những thứ gì đó thuộc về 6 căn hay 6 trần thì hễ hiện hữu ở đời thì nó đều là khổ trực tiếp hay gián tiếp.

  2. Sự thật thứ hai nếu mọi thứ ở đời là khổ thì những gì ta thích thú, kiếm tìm, đam mê, hưởng thụ cũng đều là trong khổ hết. Mình thích trong khổ có nghĩa là mình đang kín đáo âm thầm lặng lẽ tạo thêm cái khổ mới.

  3. Sự thật thứ ba là nếu muốn hết khổ thì không tiếp tục thích trong khổ nữa.

  4. Sự thật thứ tư là khi sống bằng ba nhận thức trên đây là chúng ta đang có mặt trên con đường thoát khổ.

Chúng ta có nhiều cách để đam mê trong khổ lắm. Nghĩa là có nhiều cách “yêu đời” lắm:

  1. Cách một là chúng ta tưởng tiếc về quá khứ bằng niềm đam mê.

  2. Thứ hai là chúng ta tận hưởng 6 trần trong hiện tại, trước mắt.

  3. Thứ ba là chúng ta hoài vọng, ước mơ, nghĩ tưởng, trù hoạch, sắp đặt về 6 trần trong tương lai.

Dầu là đam mê trong 6 trần thời điểm nào thì cũng là đam mê trong khổ. Chính vì hiểu chỗ này nên hành giả không tiếp tục để mình rong ruổi kiếm tìm trong 6 trần nữa, dầu đó là 6 trần từ quá khứ, tương lai hay là hiện tại.

Để thực hiện được kiểu sống KHÔNG ĐAM MÊ đó chỉ có một cách duy nhứt thôi.

Đó là sống CHÁNH NIỆM: Làm gì biết nấy.

Đang sống bằng cảm xúc gì, biết rõ. Đang sống bằng tâm trạng gì, biết rõ. Thân tâm đang trong hoạt động nào, biết rõ. Chỉ vậy thôi. Đó được gọi là tu tập Bốn niệm xứ (hay là Tuệ quán, Minh sát tuệ, tu tập Vipassana).

Đó là con đường duy nhứt dẫn đến giải thoát.

Trích bài giảng Kinh Tăng Chi số 067
Kalama xin tri ân bạn buithibuukim ghi chép


Đò Xuôi Sơn Hạ | | Để qua một bên

Đau xé mây | | Bốn giải pháp

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com