Bốn giải pháp

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Bốn giải pháp

Đức Phật nói có 4 cách trả lời 1 câu hỏi hay nói cách khác là có 4 cách giải quyết những nghi nan, vấn nạn.

1. Ekaṃsabyākaraṇīya: tức là vấn đề hay câu hỏi cần được trả lời, giải đáp bằng cách dứt khoát .(yes or no)

2. Vibhajjabyākaraṇīyo: tức là trả lời bằng cách phân tích ngọn ngành.

3. Paṭipucchābyākaraṇīyo: tức là trả lời bằng cách đặt ngược vấn đề, bằng câu hỏi ngược lại.

4. Thapanīyo: là để sang 1 bên không nói đến nữa.

Tại sao tôi nói với 4 cách trả lời này là nó sâu thẳm là bởi vì mình cứ ôm cái mặt chữ không thôi. Mình thấy đây là 4 cách trả lời câu hỏi; đâu có là gì đâu? đâu có gì mà tu hành đâu? Không phải vậy. Mình phải hiểu như vầy mới sâu. Tức là đây là 4 cách đi tìm cho những nghi nan, cho những vấn nạn. Trong đời này có ai mà không có cái để cho mình thắc mắc và có ai trên đời này lại không đối diện với những câu hỏi.

Ta phải làm sao để trả lời những thắc mắc đó, để giải quyết những nghi nan, những trăn trở, những thao thức đó.

Đức Phật biết rất rõ những điều này nên Ngài nói có 4 cách.

Tùy vấn đề mà ta chọn cách giải quyết nào.

Trích bài giảng Kinh Tăng Chi số 085
Kalama xin tri ân bạn phamquynhnhu1989 ghi chép


Gác Cổng Thành | | Tâm Tham

Giáo lý Tứ Đế | | Tấm lòng Chánh đẳng giác

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com