Bốn giải pháp


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.com


youtube
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Bốn giải pháp

Đức Phật nói có 4 cách trả lời 1 câu hỏi hay nói cách khác là có 4 cách giải quyết những nghi nan, vấn nạn.

1. Ekaṃsabyākaraṇīya: tức là vấn đề hay câu hỏi cần được trả lời, giải đáp bằng cách dứt khoát .(yes or no)

2. Vibhajjabyākaraṇīyo: tức là trả lời bằng cách phân tích ngọn ngành.

3. Paṭipucchābyākaraṇīyo: tức là trả lời bằng cách đặt ngược vấn đề, bằng câu hỏi ngược lại.

4. Thapanīyo: là để sang 1 bên không nói đến nữa.

Tại sao tôi nói với 4 cách trả lời này là nó sâu thẳm là bởi vì mình cứ ôm cái mặt chữ không thôi. Mình thấy đây là 4 cách trả lời câu hỏi; đâu có là gì đâu? đâu có gì mà tu hành đâu? Không phải vậy. Mình phải hiểu như vầy mới sâu. Tức là đây là 4 cách đi tìm cho những nghi nan, cho những vấn nạn. Trong đời này có ai mà không có cái để cho mình thắc mắc và có ai trên đời này lại không đối diện với những câu hỏi.

Ta phải làm sao để trả lời những thắc mắc đó, để giải quyết những nghi nan, những trăn trở, những thao thức đó.

Đức Phật biết rất rõ những điều này nên Ngài nói có 4 cách.

Tùy vấn đề mà ta chọn cách giải quyết nào.

Trích bài giảng Kinh Tăng Chi số 085
Kalama xin tri ân bạn phamquynhnhu1989 ghi chép


Bi | | Bhavanga

Giáo lý Tứ Đế | | Tấm lòng Chánh đẳng giác

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com